Modułowe urządzenie do fermentacji metanowej odpadów organicznych, zwłaszcza w rolnictwie - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modułowe urządzenie do fermentacji metanowej odpadów organicznych, zwłaszcza w rolnictwie

Wynalazek

Opis

Urządzenie służy do kogeneracji ciepła i energii elektrycznej z odpadów organicznych. Urządzenie jest modułowe, tj. powieleniu może ulegać komora fermentacyjna (8-12kWe). Proces fermentacji odbywa się dwustopniowo: w pierwszym etapie następuje hydroliza, a następnie proces fermentacji w komorze.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Utylizacja odpadów organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

 Odbiorcy:

  • Małe i średnie gospodarstwa rolne.
  • Przedsiębiorcy mający dostęp do fermentowalnych odpadów organicznych i zagwarantowany odbiór energii cieplnej i elektrycznej.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Unoszące się grawitacyjnie pęcherzyki biogazu mieszają wsad komory, nie powodując efektu ścinania wywoływanego przez mieszadło mechaniczne, zmniejszając możliwość niszczenia floków bakterii i podwyższając zdolności metaboliczne.
  • Mieszanie biogazem ułatwia uwalnianie się wytworzonego gazu z floków bakteryjnych.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Energa S.A.; Instytut Maszyn Przepływowych PAN; Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Odmowa
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.405471 27-09-2013
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 86 razy