Jacek Chróścielewski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Katedry Wytrzymałości Materiałów

  Katedra zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytrzymałością elementów konstrukcji, ich teorią oraz analizą, jak również do myśli przewodnich należy zaliczyć materiałowe badania doświadczalne oraz prace nad technologią betonu. Współpracujemy z przemysłem z branż budowlanych i okołobudowlanych, wykorzystując wypracowane doświadczenie i wiedzę z zakresu materiałów konstrukcyjnych i budowlanych.

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)

  Pełnione 1974-10-01 na stanowisku: członek

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)

  Pełnione 2002-04-11 na stanowisku: Komitet Nauki PZITB - członek

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS)

  Pełnione 1984-11-21 na stanowisku: członek

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS)

  Pełnione 2011-03-17 - 2013-03-21 na stanowisku: Główna Komisja Rewizyjna PTMTS - członek

 • Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

  Pełnione 1984-10-01 na stanowisku: członek

 • Sekcja Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk

  Pełnione 1991-02-18 na stanowisku: członek

 • Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej (ZMRP)

  Pełnione 1998-02-11 - 2007-02-14 na stanowisku: Zarząd Krajowy ZMRP - członek

 • Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej (ZMRP)

  Pełnione 1998-02-11 - 2007-02-14 na stanowisku: Przewodniczący o.Gdańskiego

 • Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej (ZMRP)

  Pełnione 1997-10-01 na stanowisku: członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • BiOP

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

  Recenzent

 • Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę

  Urząd Miejski w Gdańsku

  sędzia konkursowy

 • Zespół do pracowania wzorcowego programu kształcenia tzw. „benchmarku” dla obszaru nauk technicznych, dyscyplina nauki budownictwo

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

  współautor programu

 • recenzent

  Narodowe Centrum Nauki (NCN)

  recenzent

Członkostwo w konsorcjach naukowych

 • FOBRIDGE

  Opracowanie kompozytowych przęseł mostów dla pieszych do zastosowania nad drogami GP

  Skład: Politechnika Gdańska, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, ROMA Sp. z o.o.

wyświetlono 1747 razy