Kamil Brodnicki - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Kamil Brodnicki jest asystentem w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Od 2017 roku jest kierownikiem laboratorium Customer Experience. Od 2011 roku pracuje w jednej z trójmiejskich firm IT jako Analityk Systemów Informatycznych, realizując projekty z branży finansowej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w następujących obszarach: ergonomia i użyteczność w projektach informatycznych, analiza biznesowa i systemowa w IT, zastosowanie Design Thinking w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. 

 

Zainteresowania Naukowe

  • User Experience
  • Modelowanie procesów biznesowych organizacji
  • Design Thinking w rozwoju przedsiębiorstw
 

Prowadzone Przedmioty

  • Ergonomia Pracy Umusłowej
  • Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Zespołami
  • Techniki Multimedialne i Internetowe
 

Godziny konsultacji

wyświetlono 236 razy