Laboratorium Wysokich Napięć - Laboratorium - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Wysokich Napięć

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

  • (obowiązuje od dnia 21-05-2014) Badania układów probierczych i pomiarowych stosowanych w technice wysokiego napięcia

Rodzaj badań

  • Analiza pracy urządzeń wysokiego napięcia w silnych polach elektrycznych i magnetycznych
  • Badania napięciem probierczym przemiennym i udarowym
  • Wyładowania niezupełne
  • Wytrzymałość układów izolacyjnych

Dyscyplina NCN

  • ST2 Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularn / ST2_6 Elektryczność i magnetyzm

Aparatura w laboratorium

Informacje szczegółowe

Informacje dodatkowe:
Laboratorium doposażono w ramach projektu pt.: "Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Infrastruktura edukacyjna i naukowo – dydaktyczna". Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Kontakt dla biznesu:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Lokalizacja
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Telefon
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl
Kontakt:
dr hab. inż. Arkadiusz Żak
Opiekun:
dr hab. inż. Arkadiusz Żak
Jednostki powiązane:

wyświetlono 23 razy