Magdalena Gajewska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt dla biznesu

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Lokalizacja
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Telefon
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl

Media społecznościowe

Kontakt

Specjalista naukowo-techniczny

Miejsce pracy
Budynek WILiŚ pokój 201 C
Telefon
(58) 347 15 09

Profesor nadzwyczajny ze stop. nauk. dr hab.

Miejsce pracy
Budynek WILiŚ pokój 201 C
Telefon
(58) 347 15 09

Prodziekan ds. nauki

Miejsce pracy
Budynek Wydz. Bud. Lad.
pokój 110 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 17 51, (58) 347 22 05

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 1081 razy