Magdalena Popowska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie osoby: dr Magdalena Popowska

dr Magdalena Popowska

Kontakt dla biznesu

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Lokalizacja
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Telefon
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl

Kontakt

Starszy specjalista

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 404
Telefon
(58) 347 24 94

Adiunkt ze stop. nauk. doktora

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Zarządzania
pokój 509 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 24 94
E-mail
mpop@pg.edu.pl

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

Opis ogólny

Dr Magdalena Popowska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie wykłada Organization Science i Entrepreneurship. Od wielu lat odpowiedzialna jest za programy wymiany, podwójnych dyplomów i inne działania internacjonalizacyjne. W latach 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Międzynarodowych i Kontaktów z Otoczeniem, aktualnie jest Pełnomocnikiem Dziekana ds. międzynarodowych. Jej doktorat to studium porównawcze na temat internacjonalizacji MSP w Polsce i we Francji. Obecnie jej badania dotyczą głównie przedsiębiorczości, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Brała udział w dwóch projektach badawczych UE oraz była organizatorem i liderem szkoły letniej w ramach IP LLP w 2013 r. M. Popowska jest również przedsiębiorcą "na pół etatu".

wyświetlono 356 razy