Laboratorium Badawcze 2-3 - Oferta Biznesowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Badawcze 2-3

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

  • (obowiązuje od dnia 01-01-2014) Obliczenia komputerowe wymagające dużych mocy obliczeniowych z wykorzystaniem oprogramowania typu: Matlab, Tomlab, Gams, Apros.

Rodzaj badań

  • Modelowanie, estymacja i sterowanie systemami wielkiej skali, tj.: energetyka jądrowa, sieci wodociągowe i energetyczne

Dyscyplina NCN

  • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_3 Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Dziedzina i obiekt badań

  • E. Badania elektryczne i elektroniczne / 7. Wyposażenie elektroniczne – w tym oprogramowanie

Informacje szczegółowe

Kontakt dla biznesu:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Lokalizacja
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Telefon
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl
Kontakt:
dr inż. Arkadiusz Cimiński
Opiekun:
dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 212 razy