Laboratorium Fizyki Zderzeń Elektronowych - Oferta Biznesowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Fizyki Zderzeń Elektronowych

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

  • (obowiązuje od dnia 01-10-2013) Badania oddziaływań nisko- i średnio-energetycznych elektronów z atomami i drobinami wieloatomowymi w różnych stanach skupienia

Rodzaj badań

  • Badania procesów rezonansowych w oddziaływaniach elektronów z wybranymi prekursorami stosowanymi w metodzie FEBID (focused electron beam induced deposition)
    Badania oddziaływań wybranych prekursorów rozpoczęto w roku 2016. Prowadzone są one przy wykorzystaniu 180 stopniowego hemisferycznego spektrometru elektronów firmy Comstock.
  • Obliczenia przekrojów czynnych na jonizację oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych drobinach.
  • Pomiary całkowitych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na drobinach wieloatomowych
    Systematyczne badania prowadzone są od połowy lat 70-tych XX wieku przy wykorzystaniu elektrostatycznego spektrometru elektronów skonstruowanego w grupie prof. Czesława Szmytkowskiego. Do chwili obecnej wykonano pomiary dla ponad osiemdziesięciu związków o znaczeniu technologicznym i biologicznym. Wyniki badań publikowane są w czasopismach naukowych JCR oraz sukcesywnie umieszczane w lokalnej bazie danych http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/paw/ECS/database.html.

Dyscyplina NCN

  • ST2 Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularn / ST2_7 Fizyka atomowa i molekularna

Aparatura w laboratorium

Informacje szczegółowe

Kontakt dla biznesu:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Lokalizacja
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Telefon
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl
Kontakt:
dr hab. Paweł Możejko
telefon: 58347-29-21
Strona domowa:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/paw/lab.html otwiera się w nowej karcie
Opiekun:
dr hab. Paweł Możejko
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3644 razy