Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych - Oferta Biznesowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych

Tematyka badawcza / profil działalności laboratorium

  • (obowiązuje od dnia 01-07-2015) Badania procesów i zjawisk w czasie realizacji obiegu roboczego w silniku z zapłonem samoczynnym dla potrzeb diagnostyki maszyn tłokowych.

Rodzaj badań

  • Badania poziomu emisji toksycznych składników spalin
  • Badania procesów cieplno-przepływowych w układach impulsowych
  • Diagnostyka wibroakustyczna maszyn tłokowych
  • Indykowanie silnika z zapłonem samoczynnym

Dyscyplina NCN

  • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_5 Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)

Dziedzina i obiekt badań

  • M. Badania inne / 10. Paliwa (gazowe, ciekłe, stałe) i materiały smarne
  • L. Badania nieniszczące / 13. Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie – w tym instalacje jądrowe
  • G. Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) / 13. Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie – w tym instalacje jądrowe

Informacje szczegółowe

Kontakt dla biznesu:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Lokalizacja
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Telefon
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl
Kontakt:
dr inż. Jacek Rudnicki
telefon: 583472973
Opiekun:
dr inż. Jacek Rudnicki
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4561 razy