Badania nad otrzymywaniem i właściwościami sorbentów wytwarzanych z asfaltów - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania nad otrzymywaniem i właściwościami sorbentów wytwarzanych z asfaltów

Projekt dotyczy badań nad otrzymywaniem frakcji pochodzenia naftowego o określonych właściwościach sorpcyjnych przydatnych jako fazy stacjonarne do chromatografii gazowej oraz materiały sorpcyjne do przemysłowych procesów oczyszczania gazów odlotowych. Dla frakcji o określonym protokole izolacji zostaną wykonane badania ich charakterystyki sorpcyjnej w określeniu do wybranych grup związków chemicznych. W dalszej części projektu zbadana zostanie możliwość modyfikacji właściwości sorpcyjnych na drodze syntezy chemicznej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BitumSorbent
Finansowanie projektu:
LIDER
Porozumienie:
LIDER/036/573/L-5/NCBR/2014 z dnia 2014-11-03
Okres realizacji:
2015-01-01 - 2018-12-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Wartość projektu:
1 037 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

Katalog Projektów

2019

wyświetlono 72 razy