Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramanowskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramanowskiej

Powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS) łączy w sobie doskonałą selektywność chemiczną spektroskopii wibracyjnej, oraz bardzo wysoką czułość pomiarową dzięki wykorzystaniu rezonansu plazmonowego, co pozwala na m.in. stworzenie obiecującej metody szybkiej i dokładnej diagnostyki medycznej. Jednym z najważniejszych problemów SERS jako analitycznej metody pomiarowej jest zmienność sygnału SERS powodująca słabą powtarzalność wyników. Proponuję nowe podejście do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego poprzez analizę charakteru szumów i zmienności sygnału w SERS, zależnych od odrębnego wpływu mechanizmów chemicznego i elektromagnetycznego wzmocnienia. Zbadany zostanie zakres zmian widma SERS w zależności od warunków pomiarowych, takich jak rozmiary nanocząstek, agregacja, stężenie, ich stosunek do analitóww próbce, oraz do właściwości mierzonego obiektu, takich jak typy molekuł, ich rozmiary, stężenia i inne parametry. W tym celu opracowano następujące hipotezy badawcze: Badanie zmienności sygnału SERS pomoże określić, który mechanizm i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za brak powtarzalności wyników. Znajomość wpływu mechanizmu zmienności SERS pomoże ustalić optymalne warunki pomiarowe i poprawić identyfikację właściwości badanego obiektu. Oczekuję lepszego poznania efektu SERS przez kompleksowe badanie wpływu każdego mechanizmu wzmocnienia na jakość widm, oraz wpływ parametrów pomiarowych dla wybranych zastosowań.

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
PRELUDIUM
Porozumienie:
UMO-2017/25/N/ST7/01366 z dnia 2018-02-21
Okres realizacji:
2018-02-21 - 2021-02-20
Kierownik projektu:
dr inż. Maciej Wróbel
Realizowany w:
Katedra Metrologii i Optoelektroniki
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy