Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa

Projekt SEPOR dot. opracowania innowacyjnej poroelastycznej nawierzchni drogowej charakteryzującej się bardzo niską hałaśliwością, tłumieniem pożarów rozlewisk paliw płynnych i dobrymi własnościami w zakresie oporu toczenia oraz właściwości przeciwpoślizgowych. Nawierzchnie poroelastyczne są obecnie na świecie w fazie eksperymentalnej i jak dotychczas nie udało się stworzyć tego typu nawierzchni o wymaganej trwałości. W 2015r. zakończył się projekt 7FP PERSUADE, który stanowił kolejny krok w doskonaleniu nawierzchni poroelastycznych. Zespół Pojazdów Mechanicznych WM PG był jednym z głównych partnerów w tym projekcie. Dzięki realizacji projektu uzyskał on dużą wiedzę na temat nawierzchni poroelastycznej i posiada dalsze nowe pomysły jak poprawić parametry eksploatacyjne tych nawierzchni. Występujący w konsorcjum badawczym Zespół Budowy Dróg Katedry Inżynierii Drogowej WILiŚ posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i badaniu konstrukcji nawierzchni drogowych, a efekty jego prac są wdrażane do użycia na szczeblu ogólnokrajowym. Zakład Inżynierii Drogowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przoduje natomiast w Polsce w zakresie badania emisji hałasu drogowego i właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni. Nawierzchnie poroelastyczne w warstwie ścieralnej pozwalają na znaczne zmniejszenie hałasu w rejonie dróg oraz utrudniają, a wręcz uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożaru rozlanych paliw płynnych, co czyni je idealnymi nawierzchniami do zastosowania w tunelach, na stacjach paliw i na terenie terminali. W nawierzchniach poroelastycznych ok 20% (w stosunku wagowym) nawierzchni poroelastycznej stanowi granulat gumowy otrzymany ze zużytych opon samochodowych. Pozwala to na oszczędzanie kruszyw naturalnych i na optymalną utylizację zużytych opon samochodowych (bez konieczności ich spalania). W ramach projektu przeprowadzone będą eksperymenty zmierzające do optymalizacji składu nawierzchni. Przewiduje się, że w przypadku sukcesu planowanych prac powstanie innowacyjna nawierzchnia drogowa, która może stać się przełomem w walce z hałasem drogowym oraz zapewniająca znacznie podwyższony poziom bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie w tunelach. Istnieje realna szansa opracowania produktu, który może spotkać się z dużym zainteresowaniem zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Już w chwili obecnej duże zainteresowanie ewentualnymi efektami badań wyraziła administracja drogowa na szczeblu regionalnym oraz miejskim.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SEPOR
Finansowanie projektu:
TECHMATSTRATEG
Porozumienie:
TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018 z dnia 2018-05-30
Okres realizacji:
2018-05-01 - 2021-04-30
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
Realizowany w:
Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Białostocka (Polska)
  • Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 8

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

Katalog Projektów

2020

2019

2018

wyświetlono 263 razy