Nowe związki typu Heuslera na bazie metali ziem alkalicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe związki typu Heuslera na bazie metali ziem alkalicznych

Projekt dotyczy syntezy i badania właściwości nowej grupy związków typu Heuslera i pół-Heuslera zawierających metale ziem alkalicznych o ogólnych wzorach AT2M i ATM, gdzie A - metal ziem alkalicznych (Mg, Ca), T - metal przejściowy (Cu, Pd i inne), M - półmetal (Sb, Bi).

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
OPUS
Porozumienie:
UMO-2017/27/B/ST5/03044 UMO-2017/27/B/ST5/03044 z dnia 2018-07-19
Okres realizacji:
2018-07-19 - 2021-07-18
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy