Publikacje - Katalog Publikacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Publikacji

Filtry

wszystkich: 1168

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Katalog Publikacji

2020

 • Knowledge risks inherent in business sustainability
  Publikacja

  Since the connection between business sustainability and knowledge risks has not been established in the literature so far, this paper provides a conceptual framework to demonstrate the possible impact of various knowledge risks on business sustainability and offers potential ways to manage and overcome these risks. The aim of this conceptual paper is to address two main questions: What are the potential effects of knowledge risks...

  Pełny tekst w portalu

2019

 • Keeping Up with Technologies to Create the Cognitive City
  Publikacja
  • Đ. Aleksandra
  • K. Aleksandra
  • V. Eva
  • V. Milena
  • G. Rembarz

  - 2019

  This volume represents a selection of papers presented at the Third International Academic Conference on Places and Technologies, held at the Faculty of Architecture of the University of Belgrade, Serbia in April 2016. The conference brought together researchers, PhD students and practitioners, in order to create a platform for sharing knowledge in the fields of growth, new technologies, and the environment, as well as particular...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Key-Marker Volatile Compounds in Aromatic Rice (Oryza sativa) Grains: An HS-SPME Extraction Method Combined with GC×GC-TOFMS

  The aroma of rice essentially contributes to the quality of rice grains. For some varieties, their aroma properties really drive consumer preferences. In this paper, using a dynamic headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) system coupled to a two-dimensional gas chromatography (GC×GC) using a time-of-flight mass spectrometric detector (TOFMS) and multivariate analysis, the volatile compounds of aromatic and non-aromatic...

  Pełny tekst w portalu

 • Kinematyka docierarek tarczowych
  Publikacja

  Przeanalizowano kinematykę docierania powierzchni płaskich w układach jedno- i dwutarczowych. Przedstawiono opracowane modele standardowych układów kinematycznych. Wyznaczono zakresy zmienności prędkości docierania i wartości przyspieszeń w analizowanych układach wykonawczych docierarek.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Kinetic characterization of hydrogen sulfide inhibition of suspended anammox biomass from a membrane bioreactor
  Publikacja

  - BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL - 2019

  The inhibition effects of hydrogen sulfide (H2S) on anammox-enriched biomass from a laboratory membrane reactor were analyzed in a series of batch respirometric experiments. The determined half maximal inhibitory concentration (IC50) was 4.67 mg H2S-S L−1 at the constant pH = 7.0 and the total sulfide concentration varying between 1 and 15 mg TS-S L−1. In another test, the IC50 was found to be 4.25 mg H2S-S L−1 under a constant...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • KLIMAT4. Bateria Diagnozy Klimatu Pracy
  Publikacja

  - 2019

  Bateria diagnozy klimatu pracy (KLIMAT4) to zestaw czterech skal, stworzonych do pomiaru postrzeganych przez pracowników warunków pracy, ich nastawienia wobec organizacji i wykonywanych przez nich zadań. Skale te z powodzeniem mogą być wykorzystywane w celu monitorowania postaw pracowników w konkretnej organizacji, zarówno jako miernik czynników ryzyka w budowaniu i utrzymywaniu zaangażowania ludzi, jak i jako wskaźnik nastrojów...

 • KNOWING WHEN TO SAY NO / SAPERE QUANDO DIRE NO

  Ever since we began illuminating the exterior of the slender skyscrapers built during the of 20s and 30s in XX century, urban lighting has been considered a way to beautify cities, and make them more visually prominent and safe. At that time, we knew so little about the impact of lighting on humans, flora and fauna, so it never occurred to lighting designers then, that their actions would have harmful consequences. In those days,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Knowledge Exchange Between KIBS Firms and Their Clients: Case Study Analysis
  Publikacja

  - 2019

  Purpose: This paper aims to analyse knowledge exchange between KIBS firms and their clients, and their potential determinants (e.g. client’s education, type of the service offered, channel of the knowledge exchange, and willingness of the customer to accept the knowledge). The paper is based on a literature analysis and a case study research, examining 5 KIBS firms located in the Pomeranian region in Poland. Methodology: On the...

 • Knowledge Sharing and Organizational Culture Dimensions: Does Job Satisfaction Matter?

  The aim of this study is to examine how job satisfaction influences the relationship between company performance, knowledge sharing, and organizational culture, perceived through the prism of Hofstede’s cultural dimensions, controlled by company size and staff position. A survey of 910 Polish employees (mainly knowledge workers) with different roles and experiences across different industries was conducted. The data were analyzed...

  Pełny tekst w portalu

 • Kod Carstena? Symbolika detali na gmachach Politechniki Gdańskiej
  Publikacja

  Znaczenie wystroju architektonicznego gmachów PG

 • Kombucha from alternative raw materials – The review

  Nowadays, people's awareness about the role of diet in maintaining well-being and good health has increased. Consumers expect that the products not only provide them with essential nutrients but will also be a source of biologically active substances, which are beneficial to their health. One of the "healthy trends," which has appeared among the consumers worldwide is kombucha, a tea drink with high antioxidant potential, obtained...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego
  Publikacja

  - 2019

  Praca porusza zagadnienia pracy i lokalizacji kompensatorów bocznikowych w systemie elektroenergetycznym, przy czym szczególną uwagę poświęcono najnowocześniejszym odmianom kompensatorów. Podstawowym analizowanym zagadnieniem jest wpływ kompensatorów na stan napięć w węzłach systemu elektroenergetycznego w różnych stanach jego pracy. Drugim z głównych analizowanych zagadnień jest określanie lokalizacji kompensatorów w sieci elektroenergetycznej,...

 • Koncepcja zarządzania systemem ładowania sterowanego do akumulatorów samochodów elektrycznych
  Publikacja

  - 2019

  Praca magisterska Wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych na drogach, ładowanie akumulatorów samochodów elektrycznych będzie miało coraz większy wpływ na systemy elektroenergetyczne. Nieograniczone czasowo ładowanie wywoła konieczność poniesienia dodatkowych kosztów rozbudowy systemu elektroenergetycznego.Rozwiązaniem tego problemu jest sterowanie ładowaniem akumulatorów samochodów elektrycznych, co umożliwi...

 • Konkurencyjność międzynarodowa krajów
  Publikacja

  Za podstawę badań autorskich nt. konkurencyjności międzynarodowej przyjęto raporty World Economic Forum (WEF). W rozdziale pierwszym przedstawiono rozważania związane z teoretycznymi aspektami konkurencyjności międzynarodowej oraz zaproponowano autorską definicję pojęcia konkurencyjności międzynarodowej kraju. W rozdziale drugim omówiono metodologię pomiaru Global Competitiveness Index (GCI). Podjęto próbę krytycznej oceny GCI,...

 • Konstrukcyjno-technologiczne aspekty stosowania uchwytów modułowych i specjalnych w operacjach obróbkowych

  Przedstawiono konstrukcje zaprojektowanych uchwytów modułowych i specjalnych. Wyznaczono, wariantowo, koszty uchwytów dla tych samych typów elementów. Zastosowana analiza może być między innymi wykorzystana w procesie kształcenia inżynierskiego mechaników technologów.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Koopetycja uczelni - czy to ma sens?
  Publikacja

  - 2019

  Celem artykułu jest przeanalizowanie literatury dotyczącej koopetycji i próba jej odniesienia do współczesnych instytucji akademickich. Ze względu na ograniczone ramy artykułu autor skupi się na uczelniach publicznych. Tło rozważań będzie stanowiło porównanie wyróżników konkurencji, współpracy i koopetycji organizacji komercyjnych

 • Kosmiczny projekt Politechniki Gdańskiej w USA
  Publikacja

  W marcu wynieśli eksperyment w przestrzeń kosmiczną, teraz studenci Politechniki Gdańskiej prezentują wyniki na międzynarodowej konferencji International Astronautical Congress 2019 w Waszyngtonie.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Kształtowanie jakości powierzchni powłok Cr2O3 przez docieranie
  Publikacja

  - 2019

  Omówiono wyniki badań technologicznego docierania powłok ceramicznych Cr2O3, które wykazały przydatność tego procesu w uzyskaniu wysokiej jakości powierzchni, charakteryzującej się niską wartością parametru chropowatości Ra.

 • Kształtowanie przestrzennej efektywności energetycznej w zespołach zabudowy mieszkaniowej

  Głównym celem tego artykułu było wytyczenie kluczowych kierunków projektowych w ekologicznych zespołach zabudowy mieszkaniowej strefy klimatu umiarkowanego, pod względem przestrzennej efektywności energetycznej. Dokonano tego poprzez studia przypadków, analizę porównawczą i zestawienie wyników krytycznych parametrów związanych z przestrzenną efektywnością energetyczną w wybranych reprezentatywnych kompleksach mieszkaniowych. Ze...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej podczas szlifowania

  W artykule scharakteryzowano szlifowanie powierzchni płaskich połączone ze zmianami właściwości warstwy wierzchniej, zwłaszcza poprzez jej zahartowanie. Omówiono problemy związane z tzw. technologią grind-hardening. Dodatkowo przedstawiono badania, w których po procesie szlifowania uzyskano lepsze właściwości elementu obrabianego wskutek odkształcenia plastycznego.

  Pełny tekst w portalu

 • Kultura jakości – teoria a praktyka
  Publikacja

  Celem artykułu jest wskazanie występowania rozbieżności pomiędzy definiowanymi oczekiwaniami a rzeczywistym postrzeganiem kultury jakości przez członków społeczności w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz zachęcenie do promowania działań oddolnych, wspomagających zapewnienie i doskonalenie jakości we wszystkich obszarach aktywności uczelni.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji
  Publikacja

  - 2019

  Kultura jakości, bezpieczeństwa oraz doskonałości to ważne, kategorie zasobów każdej organizacji, decydujące o jej niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej organizacji, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą reputację na rynku. Każda z tych kultur wyraża się poprzez swoiste założenia, normy, wartości oraz artefakty. Stanowią one fundament...

 • Kwalifikowanie technologii lutowania twardego próżniowego stali austenitycznej zgodnie z wymaganiami przepisów ASME BPVC, sekcja IX

  W artykule przedstawiono procedurę kwalifikowania technologii lutowania twardego w piecu próżniowym na przykładzie elementów ze stali wysokostopowej nierdzewnej austenitycznej łączonych lutem miedzianym z grupy F-No. 105, zgodnie z przepisami ASME Sec. IX, part QB (ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Qualification Standard for Welding, Brazing and Fusing; Procedures; Welders; Brazers; and Welding, Brazing and Fusing Operators)....

  Pełny tekst w portalu

2018

Podział alfabetyczny