Publikacje - Katalog Publikacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Publikacji

Filtry

wszystkich: 655

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

Katalog Publikacji

2020

  • Legalni imigranci z państw b. ZSRR na polskim rynku pracy
    Publikacja

    - 2020

    Akcesja Polski do Unii Europejskiej i otwarcie rynków pracy dla Polaków spowodowała emigrację wielu młodych obywateli do państw Zachodniej Europy. Od 2004 r. do końca 2017 r. z Polski wyjechało ponad 2,6 mln Polaków. Zdecydowana większość z nich znalazła pracę w państwach należących do Unii Europejskiej (Rocznik Demograficzny, 2018, s. 347). Niedobory kadrowe na polskim rynku pracy spowodowały konieczność zatrudnienia imigrantów...

2019

2018

Podział alfabetyczny