Publikacje - Katalog Publikacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Publikacji

Filtry

wszystkich: 24

 • Kategoria

 • Rok

Katalog Publikacji

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • XAFS investigations of nitrided NbN-SiO2 sol-gel derived films

  Praca poświęcona jest wykorzystaniu analizy widm XAFS zmierzonych na krawędzi K atomów Nb do badania struktury cienkich warstw NbN-(100-x)SiO2 (x = 100, 80, 60 mol%) otrzymanych techniką zol-żel poprzez wysokotemperaturowe wygrzewanie warstw Nb2O5-SiO2 w atmosferze NH3. Otrzymana struktura filmu jest złożona z granul NbN ulokowanych w matrycy SiO2. Analiza XAFS pokazuje, że we wszystkich próbkach w lokalnym otoczeniu niobu znajduje...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2011

 • XXXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej
  Publikacja

  Przedstawiono przebieg i zakres programowy XXXIV Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, zorganizowanej przez Katedrę Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2008

2007

 • X edycja Konkursu Studenckiego Akupunktura Miasta
  Publikacja

  - 2007

  Współczesne miasto coraz częściej ulega rozpadowi na niezależne organizmy, połączone ze sobą jedynie korytarzami transportowymi. Obszary śródmiejskie tracą swoją rangę na korzyść rozrzuconych centrów handlowych, parków rozrywki, subcentrów dzielnicowych. Podejmowane od II połowy XX wieku całościowe programy rewitalizacji miast, okazały się być zbyt drogie by objąć swym zasięgiem całe zdegradowane struktury. Obecnie podejmowane...

 • XML-based monitoring and its implementation in Perl
  Publikacja

  - 2007

  Artykuł ten omawia w sposób ogólny problem monitorowania systemów informacyjnych oraz opisuje system monitoringu wytworzony w firmie Lufthansa Systems w celu monitorowania systemów informatycznych swoich klientów. Artykuł koncentruje się głównie na XMLowym mechaniźmie przetwarzania danych użytym w tym systemie, opisuje on jednak również skrótowo pozostałe zasady jego działania. Zostały również omówione podstawy przetwarzania danych...

2006

2004

 • XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST'2004.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono XX-te Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST'2004. Zaprezentowano sesje plenarne dotyczące: przyszłości sieci i usług telekomunikacyjnych oraz wdrażania nowego prawa telekomunikacyjnego; zastosowania środków teleinformatycznych do diagnostyki zagrożeń hałasowych i chorób słuchu oraz przedstawiono multimedialny system monitorowania hałasu; inteligentnych sieci optycznych; rozwoju elektroniki dla technologii informacyjnych....

2003

Podział alfabetyczny