Inżynier: wiedza, technika, technologia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inżynier: wiedza, technika, technologia

Abstrakt

Na prestiż zawodu inżyniera pracowali wybitni inżynierowie współpracujący z biznesmenami obdarzonymi wy¬obraźnią. Kształcąc przyszłych inżynierów z zastosowaniem e tech¬nologii warto wiedzieć na czym polega unikalność kształcenia inżynierów i czy stosowanie e-technologii może nam w tym pomóc. Pomóc utrzymać prestiż tego zawodu. W pracy przed¬stawiono najważniejsze zadania inżyniera i zestawiono je z ocze¬kiwaniami wyrażonymi w Polskich Ramach Kwalifikacji. Pokaza¬no unikalność procesu projektowania obiektów i procesów tech¬nicznych wśród oczekiwanych umiejętności absolwentów wyż¬szych uczelni. Wskazano też różnicę między techniką a techno¬logią, w tym również e-technologią. Zasygnalizowano również istotne zagrożenie dla dobrego kształcenia przyszłych inżynierów jakim jest słaby kontakt uczelni technicznych ze środowiskiem gospodarczym.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 115 - 118,
ISSN: 2353-1290
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Sobczak R.: Inżynier: wiedza, technika, technologia// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 52 (2017), s.115-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi