Regionalizacja zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regionalizacja zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem regionalizacji zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce. Celem artykułu jest zaprojektowanie odpowiedniego modelu organizacyjno-zarządczego tego transportu oraz do-stosowanego do niego mechanizmu finansowania działalności przewozowej. W strukturze artykułu wyodrębniono w kolejności części poświęcone procesowi regionalizacji transportu pasażerskiego, funkcjonowaniu transportu regionalnego w wybranych krajach Unii Europejskiej, funkcjonowaniu transportu regionalnego w Polsce w świetle wojewódzkich planów transportowych oraz kierunkom restrukturyzacji transportu regionalnego w Polsce. W ramach ostatniej części zaprezentowano rozważania na temat przesłanek powołania zarządu transportu regionalnego jako podmiotu organizującego i zarządzającego usługami transportu regionalnego oraz finansowania działalności zintegrowanego transportu regionalnego.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe strony 22 - 27,
ISSN: 1509-5878
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Grzelec K., Wyszomirski O.: Regionalizacja zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 4 (2017), s.22-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi