The lemniscate knowledge flow model - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The lemniscate knowledge flow model

Abstrakt

Knowledge is seen as one of the main resources for organizations providing knowledge-intensive services. Therefore, sharing and reusing are the main goals of modern knowledge management (KM) approach, driven by information and communication technologies (ICT). However, one can ask for the details in order to provide means and tools to design and deploy environment able to fulfil these two goals. We observed that occurred interactions on knowledge resources can be reduced to a directional flow, and further described by distinguished internal phases. In our research we put forward two research questions: (1) what are the main entities in the knowledge flow supported by ICT? and (2) what are the main phases of the knowledge flow? In this paper we introduce the generic leminiscate knowledge flow model, which grounded on the recognized theory, learned principles and gathered practices, provides foundations to solve the above problem.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Opublikowano w:
Annals of Computer Science and Information Systems nr 11, strony 1217 - 1220,
ISSN: 2300-5963
Tytuł wydania:
Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems strony 1217 - 1220
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Weichbroth P., Brodnicki K..: The lemniscate knowledge flow model, W: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2017, ,.
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15439/2017f357
Bibliografia: test
 1. K. Marciniak, and M. L. Owoc, "Systemy klasy business intelligence w jednostkach sektora publicznego-wstępne studium badań," Studia Ekonomiczne, vol. 199, 2014, pp. 166-175.
 2. M. Hernes, "Using Cognitive Agents for Unstructured Knowledge Management in a Business Organization's Integrated Information System", Intelligent Information and Database Systems, Springer, Berlin 2016, pp. 344-353. otwiera się w nowej karcie
 3. G. Kayakutlu, and E. Laurent-Mercier, "From knowledge worker to knowledge cultivator-effective dynamics", IEEE 2012, pp. 1149- 1153. otwiera się w nowej karcie
 4. M. Hernes, and A. Bytniewski, "Towards Big Management" [in:] Advanced Topics in Intelligent Information and Database Systems, Springer 2017, pp. 197-209. otwiera się w nowej karcie
 5. M. L. Owoc, and P. Weichbroth, "A Framework for Web Usage Mining Based on Multi-Agent and Expert System". AITM2011, Wrocław 2011, pp. 139-151.
 6. T. Sitek, and P. Weichbroth, "Ekonometryczne szacowanie parametrów jako metoda przetwarzania wstępnego w systemach agentowych", PWNT, Gdańsk 2009, pp. 303-313.
 7. P. Weichbroth, and M. Owoc, "Wartościowanie wiedzy o ścieżkach nawigacji użytkowników portali internetowych", Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014, pp. 326-337.
 8. M. Owoc, and P. Weichbroth, "Toward knowledge-grid model for academic purposes". AI4KM2015, Buenos Aires 2015, pp. 5-9. otwiera się w nowej karcie
 9. M. L. Owoc, and P. Weichbroth, "Transformacje wiedzy sieciowej. Podstawy ontologiczne". In: Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości, K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa (Eds.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014. pp. 165-177.
 10. M. Owoc, and K. Marciniak, "Knowledge management as foundation of smart university", IEEE, 2013, pp.1267-1272.
 11. K. Marciniak, and M. L. Owoc, "Usability of Knowledge Grid in Smart City Concepts", ICEIS (3), 2013, pp. 341-346. otwiera się w nowej karcie
 12. K. Marciniak, and M. L. Owoc, "Applying of knowledge grid models in smart city concepts", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013, pp. 238-244.
 13. M. Alsqour, and M. L. Owoc, "Benefits of knowledge acquisition systems for management. An empirical study", IEEE, 2015, pp. 1691-1698. otwiera się w nowej karcie
 14. M. L. Owoc, "The Role of Data Warehouse as a Source of Knowledge Acquisition in Decision-Making. An Empirical Study". In: AI for Knowledge Management. Springer 2014, pp. 21-42.
 15. M. Alsqour, M. L. Owoc, and A. S. Ahmed, "Data warehouse as a source of knowledge acquisition. An empirical study", IEEE, 2014, pp. 1421-1430.
 16. P. Kapłański, and P. Weichbroth, "Cognitum Ontorion: Knowledge Representation and Reasoning System", IEEE 2015, pp. 169-176.
 17. A. Seganti, P. Kapłański, and P. Zarzycki, "Collaborative Editing of Ontologies Using Fluent Editor and Ontorion", Ontology Engineering, Springer, 2015, pp. 45-55. otwiera się w nowej karcie
 18. P. Kapłański, "Controlled English interface for knowledge bases", Studia Informatica, vol. 32(2A), 2011, pp. 485-494.
 19. M. H. Zack, "Rethinking the knowledge-based organization". MIT Sloan Management Review, vol. 44(4), 2003, pp. 67-72. otwiera się w nowej karcie
 20. P. Weichbroth, and M. L. Owoc, "Web User Navigation Patterns Discovery as Knowledge Validation challenge", AI4KM 2012, France 2012, pp. 33-39.
 21. E. Mercier-Laurent, J. Jakubczyc, and M. L. Owoc, "What is Knowledge Management?", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, vol. 815, 1999, pp. 9-21.
 22. J. Fazlagić, M. Sikorski, and A. Sala, "Portale intranetowe. Zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny, korzyści dla pracowników i dla organizacji". Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014.
 23. P. Dominiak, and K. Leja, "Czy uniwersytet potrzebuje strategii?". CBPNiSW, Uniwersytet Warszawski, 2000, pp. 26-42.
 24. D. J. Teece, "Research directions for knowledge management. California management review, vol. 40(3), 1998, pp. 289-292. otwiera się w nowej karcie
 25. M. L. Owoc, M. Ochmanska, and T. Gladysz, "On principles of knowledge validation", Validation and Verification of Knowledge Based Systems, Springer, 1999, pp. 25-35. otwiera się w nowej karcie
 26. M. L. Owoc, "Wartościowanie wiedzy w inteligentnych systemach wspomagających zarządzanie", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. vol. 100 (1047), Wrocław 2004.
 27. N. Rizun, and Y. Taranenko, "Simulation models of human decision- making processes", Management Dynamics in the Knowledge Economy. College of Management, vol. 2(2), 2014, pp. 241-264. otwiera się w nowej karcie
 28. P Weichbroth, "Facing the Brainstorming Theory. A Case of Requirements Elicitation". Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 6 (296), pp. 151-162. 1220 PROCEEDINGS OF THE FEDCSIS. PRAGUE, 2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi