Tribology of the cartilage cells in the intelligent bioreactor - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tribology of the cartilage cells in the intelligent bioreactor

Abstrakt

W badaniach analityczno-numerycznych wyznaczone zostały pola prędkości przepływu lepkosprężystej, odżywczej nienewtonowskiej cieczy biologicznej, a także powstające siły tarcia w trakcie hodowli w warstwie granicznej wokoło powierzchni hodowanych komórek w bioreaktorach, stawach człowieka oraz w szczelinach mikrołożysk. Dodatkowo rozpatrywane będą przepływy potencjalne płynu stawowego z jamy stawowej, które odżywiają chrząstkę stawową po wykonaniu przeszczepu. Uzyskane wartości sił tarcia na drodze analityczno-numerycznej zostaną porównane z wartościami sił tarcia pomierzonymi mikroskopem sił atomowych. Wyniki analityczno-numeryczne uzyskane zostały współczesnymi metodami hydromechaniki cienkich warstw a także metodami hydro-sprężystości i hiper-sprężystości miękkich tkanek. Przeprowadzone badania przyczynią się do rozwoju nowej dziedziny naukowej, którą jest cyto-tribologia oraz histo-tribologia czyli tribologia komórek lub tkanek. Są to, zdaniem autora zupełnie nowe dziedziny naukowe, które do tej pory nie były inicjowane w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą, zarówno w kręgach zajmujących się tribologią jak też i inżynierią tkanek. Rozwój takich dziedzin naukowych wymaga wiedzy nie tylko z zakresu inżynierii tkanek, lecz również z zakresu nanotribologii i hydromechaniki cienkich warstw cieczy. Potrzebna jest również aparatura badawcza, między innymi bioreaktor oraz dostęp do mikroskopu sił atomowych AFM, aby móc mierzyć struktury geometryczne powierzchni 20m20m oraz siły tarcia rzędu N powstające na tak małych powierzchniach.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI nr 11, strony 47 - 61,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K.: Tribology of the cartilage cells in the intelligent bioreactor// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. 11., nr. nr 2 (2007), s.47-61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi