Wykorzystanie technik analitycznych do oceny emisji lotnych związków organicznych uwalnianych z materiałów polimerowych, jako obiecujące rozwiązania w kontroli ich jakości – Część 2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie technik analitycznych do oceny emisji lotnych związków organicznych uwalnianych z materiałów polimerowych, jako obiecujące rozwiązania w kontroli ich jakości – Część 2

Abstrakt

W pracy przedstawione zostały informacje na temat najczęściej stosowanych procedur analitycznych opartych na wykorzystaniu techniki analizy fazy nadpowierzchniowej w trybie dynamicznego pobierania próbek analitów do badania emisji związków chemicznych z grupy lotnych związków organicznych. Rozwiązanie to zostało zaproponowane, jako nowego typu podejście do oceny zmian właściwości fizyko-chemicznych materiałów polimerowych zachodzących podczas procesów ich degradacji. Zestawiono również podstawowe informacje odnośnie rozwiązań umożliwiających zminimalizowanie problemów wynikających z braku zapewnienia odpowiedniej spójności pomiarowej przy zastosowaniu odmiennych typów urządzeń analitycznych w procesie szacowania emisji.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka nr 3, strony 41 - 45,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Marć M., Namieśnik J., Haponiuk J., Formela K.: Wykorzystanie technik analitycznych do oceny emisji lotnych związków organicznych uwalnianych z materiałów polimerowych, jako obiecujące rozwiązania w kontroli ich jakości – Część 2// Analityka: Nauka i Praktyka. -Vol. 3., (2019), s.41-45
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi