Radosław Brendel - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr inż. Radosław Brendel

dr inż. Radosław Brendel

Kontakt dla biznesu

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Lokalizacja
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Telefon
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl

Kontakt

Zastępca dyrektora ds.Roz. i Utrzym.Infrast. Info

Miejsce pracy
Gmach Główny
pokój 273 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 14 63

Wybrane publikacje

 • Extended generalized blockmodeling for compound communities and external actors

  Niektóre sieci społeczne wykazują się specyficzną strukturą wewnętrzną. W artykule rozpatrujemy społeczności, które składają się z mniejszych wspólnot. Takie społeczności nazywamy społecznościami złożonymi. Dla takich struktur zastosowalismy metodę ogólnego modelowania blokowego proponując odpowiednie rozrzerzenia dla tej metody. Wzięliśmy pod uwagę specyfikę złożonych struktur społecznych oraz ich relacje z aktorami zewnętrznymi...

 • Extended generalized blockmodeling for compound communities and external actors

  Większość sieci społecznych charakteryzuje się swoją wewnętrzną, unikatową strukturą. W artykule poddano analizie sieci społeczne złożone z wielu mniejszych grup społecznościowych, które określamy mianem złożonych sieci społecznych. Dla tego typu sieci zaproponowano rozszerzenie metody ogólnego modelowania blokowego biorąc pod uwagę specyficzną strukturę złożonych sieci społecznych oraz ich relacje z zewnętrznymi aktorami. W oparciu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Charakterystyka algorytmów i usług systemu ochrony własności intelektualnej

  Opisano właściwości, architekturę i możliwości rozszerzenia systemu ochrony własności intelektualnej. Wyszczególniono i omówiono repozytoria dostępne w systemie oraz przedstawiono ich wpływ na wydajność procesu analizy dokumentu. Dokonano porównania jakości metod analizy treści dostępnych w systemie. Przedstawiono i scharakteryzowano usługi oraz scenariusze analiz, a także zaprezentowano wyniki badań ich wydajności. System ochrony...

wyświetlono 134 razy