Zespół Katedry Transportu Szynowego i Mostów - Potencjał Badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt dla biznesu

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Lokalizacja
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Telefon
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski

Krzysztof Żółtowski

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marcin Abramski

Marcin Abramski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Anna Banaś

Anna Banaś

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Mikołaj Binczyk

Mikołaj Binczyk

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marian Cichocki

Marian Cichocki

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński

Zbigniew Cywiński

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Maciej Malinowski

Maciej Malinowski

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Kazimierz Wysiatycki

Kazimierz Wysiatycki

prof. dr hab. inż.

Opis

Działalność naukowa Zespołu Transportu Szynowego, kierowanego bezpośrednio przez prof. dr hab. inż. Eligiusza Mieloszyka, związana jest z diagnostyką nawierzchni szynowych, przepustowością infrastruktury kolejowej, zarządzaniem ryzykiem w transporcie oraz pomiarami satelitarnymi. Prace naukowe Zespołu Mostów dotyczą teorii projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych oraz konstrukcji inżynierskich. Zespół realizuje prace bazujące na modelowaniu numerycznym i badaniach eksperymentalnych szczegółowych zagadnień konstrukcyjnych i całych obiektów mostowych. Głównym celem naszej działalności jest aplikowanie wiedzy teoretycznej do konkretnych problemów budowlanych.
W strukturze Katedry działa wydzielone akredytowane Laboratorium Badań Terenowych, kierowane bezpośrednio przez mgr inż. Macieja Malinowskiego. Zakres działalności akredytowanego Laboratorium Badań Terenowych KTSiM PG (AB 1614) obejmuje badania in situ obiektów mostowych pod próbnymi obciążeniami w zakresie przemieszczeń, odkształceń i przyspieszeń i innych parametrów związanych ze specyfiką pracy statycznej i dynamicznej konstrukcji.

Oferta zespołu transportu szynowego

 • Opracowywanie planów eksploatacyjnych dla linii
  kolejowych, stacji i bocznic, ruchu kolejowego na szlakach i stacjach.
 • Pomiary i badania nierówności w torach, układów
  geometrycznych torów i rozjazdów, stanu elementów konstrukcji nawierzchni i infrastruktury, trwałości i żywotności nawierzchni itp.
 • Różnego rodzaju prace studialne i ekspertyzy.
 • Projektowanie układów torowych, modernizacji układów
  torowych stacji i technologii ich pracy, procesów technologicznych robót utrzymaniowych i napraw nawierzchni szynowych itp.
 • Inwentaryzacja infrastruktury oraz modelowanie
  pracy jej elementów.

Uwaga. Oferta dotyczy wszelkiego rodzaju transportu szynowego (kolejowy, tramwajowy itp.).

Oferta zespołu mostów

 • Badania eksperymentalne i monitoring.
 • Kompleksowe obliczenia konstrukcji.
 • Ekspertyzy, orzeczenia naukowo-techniczne
  dotyczące aktualnego stanu, żywotności, nośności oraz warunków dalszej eksploatacji.
 • Projektowanie i weryfikacje doświadczalne
  wybranych elementów konstrukcyjnych.
 • Nadzory naukowe, doradztwo techniczne,
  konsulting techniczny w zakresie budownictwa lądowego, sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji technicznych.
 • Pomiary dynamiczne, ocena szkodliwości drgań
  na obiekty i ludzi.
 • Diagnostyka konstrukcji prowadzona w oparciu
  o akredytowane laboratorium.

Tematyka badawcza

Działalność naukowa Zespołu Transportu Szynowego, kierowanego bezpośrednio przez prof. dr hab. inż. Eligiusza Mieloszyka, związana jest z diagnostyką nawierzchni szynowych, przepustowością infrastruktury kolejowej, zarządzaniem ryzykiem w transporcie oraz pomiarami satelitarnymi. Prace naukowe Zespołu Mostów dotyczą teorii projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych oraz konstrukcji inżynierskich. Zespół realizuje prace bazujące na modelowaniu numerycznym i badaniach eksperymentalnych szczegółowych zagadnień konstrukcyjnych i całych obiektów mostowych. Głównym celem naszej działalności jest aplikowanie wiedzy teoretycznej do konkretnych problemów budowlanych. W strukturze Katedry działa wydzielone akredytowane Laboratorium Badań Terenowych, kierowane bezpośrednio przez mgr inż. Macieja Malinowskiego. Zakres działalności akredytowanego Laboratorium Badań Terenowych KTSiM PG (AB 1614) obejmuje badania in situ obiektów mostowych pod próbnymi obciążeniami w zakresie przemieszczeń, odkształceń i przyspieszeń i innych parametrów związanych ze specyfiką pracy statycznej i dynamicznej konstrukcji.

OFERTA ZESPOŁU MOSTÓW

• Badania eksperymentalne i monitoring. • Kompleksowe obliczenia konstrukcji. • Ekspertyzy, orzeczenia naukowo-techniczne dotyczące aktualnego stanu, żywotności, nośności oraz warunków dalszej eksploatacji. • Projektowanie i weryfikacje doświadczalne wybranych elementów konstrukcyjnych. • Nadzory naukowe, doradztwo techniczne, konsulting techniczny w zakresie budownictwa lądowego, sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji technicznych. • Pomiary dynamiczne, ocena szkodliwości drgań na obiekty i ludzi. • Diagnostyka konstrukcji prowadzona w oparciu o akredytowane laboratorium.

OFERTA ZESPOŁU TRANSPORTU SZYNOWEGO

• Opracowywanie planów eksploatacyjnych dla linii kolejowych, stacji i bocznic, ruchu kolejowego na szlakach i stacjach. • Pomiary i badania nierówności w torach, układów geometrycznych torów i rozjazdów, stanu elementów konstrukcji nawierzchni i infrastruktury, trwałości i żywotności nawierzchni itp. • Różnego rodzaju prace studialne i ekspertyzy. • Projektowanie układów torowych, modernizacji układów torowych stacji i technologii ich pracy, procesów technologicznych robót utrzymaniowych i napraw nawierzchni szynowych itp. • Inwentaryzacja infrastruktury oraz modelowanie pracy jej elementów. Uwaga. Oferta dotyczy wszelkiego rodzaju transportu szynowego (kolejowy, tramwajowy itp.).

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 114 razy