Wyniki wyszukiwania dla: SIECI NEURONOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI NEURONOWE

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (21)

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI NEURONOWE

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (5)

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI NEURONOWE

 • Laboratorium LINTE^2

  Oferta Biznesowa

  Badania w zakresie elektroenergetyki, energoelektroniki i przyłączania nowoczesnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej

 • Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

  Oferta Biznesowa

  Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakość energii, efektywność energetyczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

 • Laboratorium Wysokich Napięć

  Oferta Biznesowa

  Badania układów probierczych i pomiarowych stosowanych w technice wysokiego napięcia

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (166)

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI NEURONOWE

 • Sieci neuronowe w modelowaniu konstytutywnym

  Publikacja

  - 2007

  Artykuł zawiera przegląd zastosowań sztucznych sieci neuronowych do modelowania praw konstytutywnych oraz własną propozycję dla klasy praw przyrostowo nieliniowych. Zaprezentowano zalety obliczeniowe sieci neuronowych, ogólne zasady modelowania oraz wyniki własnych symulacji.

 • Sztuczne sieci neuronowe modelem wczesnego ostrzegania

  Publikacja

  - 2005

  W rozdziale tym autor przedstawił wyniki swoich badań nad wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zagrożenia upadłością polskich firm produkcyjnych.Głównym celem było porównanie skuteczności przewidywania zagrożeń upadłością polskich przedsiębiorstw przy pomocy modelu sztucznych sieci neuronowych i tradycyjnego modelu analizy dyskryminacyjnej.

 • Rozpoznawanie obiektów przez głębokie sieci neuronowe

  W referacie zaprezentowane zostaną wyniki badań nad rozpoznawaniem obiektów w różnych warunkach za pomocą głębokich sieci neuronowych. Przeanalizowano działanie dwóch struktur – ResNet50 oraz VGG19. Systemy rozpoznawania obrazu wytrenowano oraz przetestowano na reprezentatywnej, bazie zawierającej 25 tys. zdjęć psów oraz kotów, która znacznie upraszcza analizowanie działania systemów ze względu na łatwość interpretacji zdjęć przez...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Sieci neuronowe i ich zastosowanie w chromatografii

  Publikacja

  - 2005

  Sieci neuronowe, jak i inne techniki sztucznej inteligencji, znajdują coraz szersze zastosowanie w analityce. Praca stanowi wprowadzenie do tematyki sieci neuronowych i opisuje możliwości ich zastosowania do wspierania analizy chromatograficznej, zarówno na etapie planowania analizy jak i opracowywania wyników.

 • Sieci neuronowe jako alternatywny sposób uzyskania modelu obliczeniowego

  W pracy zaprezentowano i omówiono rodzaje sieci neuronowych, obszary ich zastosowań oraz metody uczenia. Przedstawiono teorie działania oraz ich interpretacje matematyczną i numeryczną. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości uzyskania modelu obliczeniowego oraz obszarów jego stosowania przez wzgląd na unikalne cech Sztucznych Sieci Neuronowych (SSN). Jako przykład pracy sieci zaprezentowano model obliczeniowy identyfikujący własności...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym