Wyniki wyszukiwania dla: SPAWANIE POD WODĄ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SPAWANIE POD WODĄ

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (4)

Wyniki wyszukiwania dla: SPAWANIE POD WODĄ

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (2)

Wyniki wyszukiwania dla: SPAWANIE POD WODĄ

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (51)

Wyniki wyszukiwania dla: SPAWANIE POD WODĄ

 • Rozwój technik spawania pod wodą

  W artykule przedstawiono stan obecny oraz perspektywy rozwoju technik spawania pod wodą. Przeanalizowano najważniejsze problemy spawania w środowisku wodnym oraz wskazano kierunki podejmowanych badań zmierzających do opanowania tego trudnego procesu.

 • Stanowiska badawcze spawania i cięcia pod wodą.

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono stanowiska badawcze procesów spawania i cięcia pod wodą. Zaprezentowano i budowę, zakres symulowanych głębokości spawania i cięcia pod wodą oraz możliwości techniczne. Praca zawiera ponadto podział metod spawania i cięcia pod wodą oraz ich krótką charakterystykę.

 • Wpływ parametrów spawania pod wodą na twardość złączy

  Publikacja

  Głównym tematem pracy jest ilościowe określenie wpływu parametrów spawania metodą lokalnej komory suchej na twardość napoin. Przedstawione zostały badania podstawowe umożliwiające wyznaczenie relacji pomiędzy ilością wprowadzonego ciepła (energią liniową), rodzajem gazu osłonowego a spawalnością stali niestopowej wyrażoną twardością. Wyniki badań zostały wykorzystane do opracowania zależności umożliwiającej wstępną ocenę spawalności...

 • Badania warunków spawania pod wodą metodą lokalnej komory suchej

  Zastosowanie do spawania pod wodą metody lokalnej komory suchej stanowi alternatywę dla mających znacznie większe znaczenie praktyczne metod spawania w warunkach mokrych. Zwiększenie zakresu stosowania procesów spawalniczych przy miejscowym odizolowaniu obszaru spawania od wody uwarunkowane jest opracowywaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych, ale także poszerzaniem stanu wiedzy o przebiegu procesu m.in. poznaniem warunków panujących...

 • Skłonność złączy wykonanych pod wodą do tworzenia pęknięć zimnych

  Publikacja

  Przedmiotem pracy jest analiza stanu wiedzy dotyczącej skłonności do tworzenia peknięć zimnych złączy wykonanych pod wodą. Omówiono wpływ warunków spawania na czynniki będące przyczyną pękania. Przedstawiono wyniki badań złączy ze stali o podwyższonej wytrzymałości metodą implant.