Wyniki wyszukiwania dla: STRENGTH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STRENGTH

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (70)

Wyniki wyszukiwania dla: STRENGTH

 • Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej

  Potencjał Badawczy

  OPIS Kompetencje katedry skupiają się głównie wokół analiz: nośności konstrukcji betonowych, żelbetowych, stalowych, zespolonych, drewnianych i kompozytowych, procesu pękania betonów w warunkach obciążeń quasi-statycznych, dynamicznych i zmęczeniowych, mikrostruktury materiałów budowlanych, konstrukcji silosów i zachowania się materiałów sypkich, transportu ciepła i masy przez elementy konstrukcji budynków, budynków energooszczędnych...

 • Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

  Potencjał Badawczy

 • Katedra Mechaniki Budowli

  Potencjał Badawczy

  Opis Nasza działalność naukowo-badawcza koncentruje się na zagadnieniach mechaniki o szerokim spektrum aplikacyjnym w przemyśle. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów dotyczących różnych struktur bazując na badaniach eksperymentalnych i modelowaniu komputerowym. Możemy się pochwalić doskonałą znajomością liniowych i nieliniowych zagadnień statyki i dynamiki oraz technik optymalizacji i diagnostyki konstrukcji. Określamy...

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (11)

Wyniki wyszukiwania dla: STRENGTH

 • Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych

  Oferta Biznesowa

  Badania mechaniczne, badania zmęczeniowe, badania metalograficzne, badania całych węzłów konstrukcyjnych, pomiary wytężenia rzeczywistych konstrukcji

 • Laboratorium Materiałów Polimerowych

  Oferta Biznesowa

  Laboratorium jest wyposażone w:; • plastometr do badań wskaźnika szybkości płynięcia uplastycznionego tworzywa, ; • młot do badań udarności materiałów, ; • wtryskarkę hydrauliczną z urządzeniami peryferyjnymi wymaganymi do uruchomienia produkcji znormalizowanych próbek do badań wytrzymałościowych,; • zestaw urządzeń przetwórczo - pomiarowych;

 • Centrum Civitroniki – Centrum Zaawansowanych Technologii

  Oferta Biznesowa

  Centrum Civitroniki działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W skład Centrum Cicitroniki wchodzą następujące pracownie:Pracownia DIM-Tefal, Pracownia defektorskopii, badań materiału i konstrukcji metalowych, Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich, Pracownia badań drogowych, Pracownia fizyki budowli oraz Nazwa Civitronika jest wynikiem połączenia wyrażeń: „civil engineering”...

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (504)

Wyniki wyszukiwania dla: STRENGTH