Wyniki wyszukiwania dla: USŁUGI SYSTEMOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: USŁUGI SYSTEMOWE

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (13)

Wyniki wyszukiwania dla: USŁUGI SYSTEMOWE

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (1)

Wyniki wyszukiwania dla: USŁUGI SYSTEMOWE

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (30)

Wyniki wyszukiwania dla: USŁUGI SYSTEMOWE

 • Usługi systemowe w zdecentralizowanych układach regulacji wtórnej

  Publikacja

  W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia regulacyjnych usług systemowych, wynikające z zasad regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie. Przestawiono uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania rynku usług regulacyjnych wynikające z przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji rynków energii. Zagadnienie jest istotne dla możliwości realizacji postulowanej w artykule zasadzie decentralizacji pozyskania...

 • Usługi systemowe w zakresie regulacji mocy czynnej

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono definicje podstawowych usług systemowych w zakresie regulacjimocy czynnej. Omówiono koncepcje rozliczeń za ich świadczenie. przedstawionosposób wybranych usug.

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej. - P. Bićko.

  Publikacja

  - 2011

  W pracy poddano krytycznej analizie aktualne zasady funkcjonowania rynku regulacyjnych usług systemowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Badano powiązania procesów bilansowania mocy z bilansowaniem energii elektrycznej. W konsekwencji zidentyfikowano powiązania rynku usług regulacyjnych z Rynkiem Bilansującym. W pracy przedstawiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia omawianych regulacyjnych usług systemowych,...

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

  Publikacja

  Rynek usług systemowych jest rynkiem pomocniczym, którego funkcjonowanie ma umożliwić realizację zadań przez rynek podstawowy jakim jest rynek energii elektrycznej. Proces produkcji i dostawy energii elektrycznej podlega szeregowi ograniczeń natury technicznej. Dla sprawnej i bezpiecznej pracy systemu Operator Systemu Przesyłowego musi dysponować odpowiednimi narzędziami, które pozyskuje jako usługi bilansujące i regulacyjne. Zadaniem...

 • Mechanizmy mocowe na rynkach energii elektrycznej

  W artykule scharakteryzowano rozliczenia mocowe związane z dostawą energii elektrycznej. Opisano najważniejsze mechanizmy mocowe, skupiając się głównie na rozwiązaniach stosowanych w krajach europejskich. Na tym tle przedstawiono zasady funkcjonowania rynku mocy w Polsce. Omówiono wyniki pierwszych aukcji krajowych. Wskazano na możliwy wpływ funkcjonowania rynku mocy na rynek energii elektrycznej.

  Pełny tekst w portalu