Wyniki wyszukiwania dla: WYMIANA CIEPŁA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WYMIANA CIEPŁA

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (17)

Wyniki wyszukiwania dla: WYMIANA CIEPŁA

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (5)

Wyniki wyszukiwania dla: WYMIANA CIEPŁA

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (139)

Wyniki wyszukiwania dla: WYMIANA CIEPŁA

 • Wymiana ciepła-podstawy teoretyczne

  Publikacja

  - Rok 2010

  Jedną ze współczesnych dziedzin poznawania określonych zjawisk przyrody jest nauka o przenoszeniu energii. Przenoszenie energii między ciałami następuje, między innymi właśnie na sposób ciepła. Wymiana ciepła posiada ogromne znaczenie dla praktyki, ponieważ z jednej strony, daje podstawy do intensyfikacji przebiegu procesów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu, a drugiej strony, pozwala racjonalnie dobrać właściwy poziom...

 • Wymiana źródła ciepła

  Publikacja

  Przedstawiono, zrealizowaną w ramach termomodernizacji obiektu, koncepcję modernizacji systemu grzewczego w obiekcie szkolno-hotelarskim. Poprzedzona termorenowacja przegród budowlanych obiektu, modernizacja źródła ciepła polegała na zastosowaniu kolektorów słonecznych, sprężarkowych pomp grzejnych oraz nowoczesnego kotła wodnego.

 • Wymiana ciepła podczas wrzenia w przepływie przy zastosowaniu wkładek blokujących

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wrzenia w przepływie w minikanałach. Jako czynnik roboczy zastosowano Freon R123. Przebadano pojedyncze, pionowe rurki srebrne o długości 380 mm i szerokości 2.3 mm przy zastosowaniu dwóch wariantów wkładek turbulizujących przepływ. Przeanalizowano wpływ strumienia masy i gęstości strumienia ciepła na współczynnik przejmowania ciepła. Wyniki porównane zostały z popularnymi korelacjami...

 • Wymiana ciepła w rozwiniętym filmie laminarnym powstałym z uderzenia strugi o powierzchnię.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaproponowano prosty model wymiany ciepła w cienkich filmach cieczowych powstałych w wyniku uderzenia strug o powierzchnię. W modelu uwzględniono zminę grubości filmu cieczowego w przypadku braku oraz obecności sił bezwładności. Wyznaczono rozkłady prędkości i temperatury w filmie cieczowym, co umożliwiło obliczenie współczynników przejmowania ciepła odpowiadających tym przypadkom. Model oparty jest na rozwiązaniu równań masy,...

 • Wymiana ciepła i opory przepływu w wymiennikach płytowo-żebrowych stosowanych w chłodniczych bateriach termoelektrycznych.

  W artykule wskazano na ważne z technicznego punktu widzenia zalety urządzeń termoelektrycznych w zastosowaniu do klimatyzacji powietrza. Przedstawiono wybrane wyniki badań wymiany ciepła i oporów przepływu uzyskane dla trzech powierzchni płytowo-żebrowych przeznaczonych do współpracy z ''zimnymi'' spoinami modułów termoelektrycznych. Zwrócono uwagę na istotne problemy natury technologicznej w konstrukcji tego typu powierzchni...