Wyniki wyszukiwania dla: academic spin-off companies, economic freedom, company development, barriers to development - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: academic spin-off companies, economic freedom, company development, barriers to development

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (106)

Wyniki wyszukiwania dla: academic spin-off companies, economic freedom, company development, barriers to development

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (28)

Wyniki wyszukiwania dla: academic spin-off companies, economic freedom, company development, barriers to development

 • GUT LightLab [Laboratorium badawcze światła]

  Oferta Biznesowa

  TBC Celem Laboratorium Światła (z ang. GUT LightLab), jako placówki międzydyscyplinarnej, jest prowadzenie na wysokim poziomie badań podstawowych oraz badań stosowanych z pogranicza wielu dziedzin, w aspekcie odziaływania Światła, takich jak: Ochrona Środowiska, Medycyna, Zrównoważony Rozwój, Architektura Budowli, Architektura Dziedzictwa, Architektura Krajobrazu, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, System znajdowania drogi (z ang....

 • Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

  Oferta Biznesowa

  1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R...

 • Laboratorium Customer Experience

  Oferta Biznesowa

  Zakres prowadzonych badań: Przygotowanie badań Przeprowadzenie badań Testowanie Analiza wyników Usługi dodatkowe: przygotowanie analizy biznesowej procesów u klienta i ich optymalizacja prototypowanie interaktywnych makiet webowych budowanie modelu lojalności klienta w oparciu o wyniki z badań użyteczności dobór odpowiedniej grupy badawczej (pozyskanie osób do badań) Oferta Laboratorium...

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (2342)

Wyniki wyszukiwania dla: academic spin-off companies, economic freedom, company development, barriers to development

 • Bariery natury systemowej, organizacyjnej i społecznej w tworzeniu i rozwoju akademickich spółek

  In the literature on the subject, many studies can be found on the barriers they face in creating and developing their entrepreneurial activity in Poland. Among them, mainly those that concern all entrepreneurs, and thus also spin-off companies, are described. However, these companies are burdened with specific barriers that are significant only to them. The study drew particular attention to them, but also referred to the others,...

  Pełny tekst w portalu

 • Barriers to inter-company cooperation in clusters

  Clusters have proved to be an important source of competitiveness for the economic development of regions within the European Union. One of the main goals of cluster development is to stimulate cooperation between companies in one or a few related sectors. The stakeholders of a cluster, as well as the local economy, can derive many benefits from such cooperation. However, there are numerous barriers, which make it difficult for...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...

 • Anna Lis dr hab. inż.

  Anna Lis od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania w Przemyśle, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2005 r. otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, zaś w 2019 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. W latach 2004-2009 była zatrudniona na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W latach 2006-2007...

 • Małgorzata Gawrycka dr hab.

  Małgorzata Gawrycka, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk ekonomicznych. Obecnie prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce rynku pracy, zmian demograficznych i ich wpływu na rynek pracy oraz  polityce gospodarczej. Autorka (lub współautorka)  ponad 90 prac naukowych. Kierownik i uczestniczka...