Wyniki wyszukiwania dla: afektywne systemy edukacyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: afektywne systemy edukacyjne

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (81)

Wyniki wyszukiwania dla: afektywne systemy edukacyjne

 • Inteligentne Systemy Interaktywne

  Potencjał Badawczy

 • Zespół Katedry Transportu Szynowego i Mostów

  Potencjał Badawczy

  Opis Działalność naukowa Zespołu Transportu Szynowego, kierowanego bezpośrednio przez prof. dr hab. inż. Eligiusza Mieloszyka, związana jest z diagnostyką nawierzchni szynowych, przepustowością infrastruktury kolejowej, zarządzaniem ryzykiem w transporcie oraz pomiarami satelitarnymi. Prace naukowe Zespołu Mostów dotyczą teorii projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych oraz konstrukcji inżynierskich. Zespół realizuje...

 • Zespół Katedry Geodezji

  Potencjał Badawczy

  Wprowadzenie Geodezja znajdowała się w strukturach naszej uczelni od samego początku jej istnienia mimo wojen i zmian politycznych. Obecnie mamy do czynienia z ogromnym przeobrażeniem się geodezji, nowe instrumenty pomiarowe, nowe wyzwania, wszystko to powoduje, że współczesna geodezja jest już nie tylko sztuką mierzenia ziemi, a współtworzy dyscypliny naukowe: „inżynieria lądowa i transport”, „nauki o Ziemi i środowisku” czy „geografię...

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (17)

Wyniki wyszukiwania dla: afektywne systemy edukacyjne

 • Laboratorium Fizyki i Elektrodynamiki

  Oferta Biznesowa

  Podstawowe zjawiska fizyczne i informatyczne systemy rozproszone

 • Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

  Oferta Biznesowa

  1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R...

 • Piotr Grudowski

  Oferta Biznesowa

  Pomiary długości i kąta, pomiary wielkości elektrycznych Testowanie elementów mechatronicznych

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (1029)

Wyniki wyszukiwania dla: afektywne systemy edukacyjne

 • Projekt aCiret odpowiedzią na wyzwania przemysłu 4.0

  Druga dekada XXI w. jest początkiem nowej rewolucji przemysłowej, określanej jako przemysł 4.0. Coraz powszechniejsze systemy cyberfizyczne, internet rzeczy, obliczenia i procesy sterowane w chmurze wymagają wysoko wykwalifikowanych pracowników, uzbrojonych w ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie, wykazujących się przedsiębiorczością i inicjatywą. Problem braku odpowiedniej kadry dotyka firmy z sektora przemysłowego,...

  Pełny tekst w portalu

 • Jakość jako przedmiot badań naukowych i kierunek rozwoju gospodarki

  W artykule przedstawiono rozważania dotyczące włączenia kategorii jakości do nowego wykazu dyscyplin naukowych w Polsce. Podkreślono znaczenie rozwoju problematyki jakości w kontekście społecznym i gospodarczym.

  Pełny tekst w portalu

 • Oświetlenie spersonalizowane?

  Publikacja

  Światło dzienne i elektryczne padające na siatkówkę oka ludzkiego wpływa na to, jak postrzegamy otaczający nas świat. Ostatnie badania pokazują, że światło padające na korę wzorokową oddziałuje także na inne, niewzorokowe funkcje życiowe człowieka. Zaczęto mówić o efektywności biologicznej lub wydajności biologicznej światła. Wykazano, że zależy ona od wielu czynników, między innymim. in. od widmowego, przestrzennego i czasowego...

  Pełny tekst w portalu

 • Inteligentne systemy agentowe w systemach zdalnego nauczania

  W pracy omówiono inteligentne systemy agentowe w systemach zdalnego nauczania. Po krótkim przedstawieniu ewolucji systemów zdalnego nauczania i ich wybranych zastosowań, scharakteryzowano inteligentne agenty edukacyjne. Omówiono wykorzystanie programowania genetycznego oraz algorytmów neuro-ewolucyjnych do implementacji oprogramowania tej klasy. Ponadto, nawiązano do modelu Map-Reduce, który efektywnie wspiera architekturę nowoczesnego...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Przegląd robotów humanoidalnych

  W artykule przedstawiono przegląd najpopularniejszych robotów humanoidalnych, wyróżniając ich ważniejsze cechy i porównując podstawowe charakterystyki, biorąc przy tym pod uwagę pożądane kognitywne aspekty rozwoju robotyki. Wśród osiągalnych cech rozmaitych rozwiązań aparatów humanoidalnych dostępnych na rynku – wyróżnia się głównie liczbę stopni swobody, rodzaj zastosowanego układu lokomocji oraz możliwości wyrażania mimiki twarzy,...

  Pełny tekst w portalu