Wyniki wyszukiwania dla: afektywne systemy edukacyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: afektywne systemy edukacyjne

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (83)

Wyniki wyszukiwania dla: afektywne systemy edukacyjne

 • Inteligentne Systemy Interaktywne

  Potencjał Badawczy

 • Katedra Transportu Szynowego i Mostów

  Potencjał Badawczy

  Opis Działalność naukowa Zespołu Transportu Szynowego, kierowanego bezpośrednio przez prof. dr hab. inż. Eligiusza Mieloszyka, związana jest z diagnostyką nawierzchni szynowych, przepustowością infrastruktury kolejowej, zarządzaniem ryzykiem w transporcie oraz pomiarami satelitarnymi. Prace naukowe Zespołu Mostów dotyczą teorii projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych oraz konstrukcji inżynierskich. Zespół realizuje...

 • Katedra Geodezji

  Potencjał Badawczy

  Wprowadzenie Geodezja znajdowała się w strukturach naszej uczelni od samego początku jej istnienia mimo wojen i zmian politycznych. Obecnie mamy do czynienia z ogromnym przeobrażeniem się geodezji, nowe instrumenty pomiarowe, nowe wyzwania, wszystko to powoduje, że współczesna geodezja jest już nie tylko sztuką mierzenia ziemi, a współtworzy dyscypliny naukowe: „inżynieria lądowa i transport”, „nauki o Ziemi i środowisku” czy „geografię...

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (17)

Wyniki wyszukiwania dla: afektywne systemy edukacyjne

 • Laboratorium Fizyki i Elektrodynamiki

  Oferta Biznesowa

  Podstawowe zjawiska fizyczne i informatyczne systemy rozproszone

 • Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

  Oferta Biznesowa

  1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R...

 • Piotr Grudowski

  Oferta Biznesowa

  Pomiary długości i kąta, pomiary wielkości elektrycznych Testowanie elementów mechatronicznych

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (902)

Wyniki wyszukiwania dla: afektywne systemy edukacyjne