Wyniki wyszukiwania dla: badania efektywności energetycznej - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: badania efektywności energetycznej

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (109)

Wyniki wyszukiwania dla: badania efektywności energetycznej

 • Katedra Elektroenergetyki

  Potencjał Badawczy

 • Katedra Inżynierii Sanitarnej

  Potencjał Badawczy

  Oferta badawcza Badań wód powierzchniowych, wraz z analizą dopływówze zlewni Modelowania matematycznego i symulacji procesówoczyszczania ścieków Oczyszczalni hydrofitowych Oczyszczania ścieków i odcieków ze składowisk odpadów Odwadniania osadów ściekowych Optymalizacji energetycznej procesów oczyszczania ścieków Uzdatniania i oczyszczania wód/ścieków Wdrażania nowych technologii m.in. do odzysku wody,substancji biogennych Zanieczyszczenia...

 • Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego

  Potencjał Badawczy

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (32)

Wyniki wyszukiwania dla: badania efektywności energetycznej

 • Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

  Oferta Biznesowa

  Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakość energii, efektywność energetyczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

 • GUT LightLab [Laboratorium badawcze światła]

  Oferta Biznesowa

  TBC Celem Laboratorium Światła (z ang. GUT LightLab), jako placówki międzydyscyplinarnej, jest prowadzenie na wysokim poziomie badań podstawowych oraz badań stosowanych z pogranicza wielu dziedzin, w aspekcie odziaływania Światła, takich jak: Ochrona Środowiska, Medycyna, Zrównoważony Rozwój, Architektura Budowli, Architektura Dziedzictwa, Architektura Krajobrazu, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, System znajdowania drogi (z ang....

 • Laboratorium Diagnostyki Silników i Sprężarek Tłokowych

  Oferta Biznesowa

  Identyfikacja stanu technicznego głównych układów funkcjonalnych silników spalinowych i sprężarek w oparciu o wyniki badań diagnostycznych.

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (4380)

Wyniki wyszukiwania dla: badania efektywności energetycznej