Wyniki wyszukiwania dla: badania eksperymentalne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: badania eksperymentalne

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (55)

Wyniki wyszukiwania dla: badania eksperymentalne

 • Zespół Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

  Potencjał Badawczy

  Opis Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej jest kontynuatorem tradycji Katedry Ekonomiki Budownictwa, powołanej na Politechnice Gdańskiej w 1965 r. W 1974 r. powstała pierwszaw Polsce specjalność Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, która nieprzerwanie od tego czasu prowadzona jest przez pracowników katedry. W swojej długiej historii, katedra podlegała licznym przekształceniom organizacyjnym, kilkakrotnie...

 • Katedra Transportu Szynowego i Mostów

  Potencjał Badawczy

  Opis Działalność naukowa Zespołu Transportu Szynowego, kierowanego bezpośrednio przez prof. dr hab. inż. Eligiusza Mieloszyka, związana jest z diagnostyką nawierzchni szynowych, przepustowością infrastruktury kolejowej, zarządzaniem ryzykiem w transporcie oraz pomiarami satelitarnymi. Prace naukowe Zespołu Mostów dotyczą teorii projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych oraz konstrukcji inżynierskich. Zespół realizuje...

 • Zespół Systemów i Urządzeń Energetyki Cieplnej

  Potencjał Badawczy

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (10)

Wyniki wyszukiwania dla: badania eksperymentalne

 • GUT Tribology

  Oferta Biznesowa

  * badania tarcia i zużycia materiałów tribologicznych * badania eksperymentalne układów łożyskowych (tocznych i ślizgowych) smarowanych olejem, wodą, zanieczyszczonymi smarami lub smarami smarowanymi * teoretyczne badania wykorzystania modeli zweryfikowanych eksperymentalnie (w tym MES, CFD i FSI) * eksperymentalne badania wytrzymałości zmęczeniowej (łożyska ślizgowe cienkowarstwowe) * projektowanie nowych i modernizacja istniejących...

 • Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

  Oferta Biznesowa

  Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakość energii, efektywność energetyczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

 • Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych

  Oferta Biznesowa

  Badania maszyn i urządzeń z napędem elektrycznym oraz hydrostatycznym, napędów hybrydowych, serwomechanizmów, badania z obszaru tribologii.

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (413)

Wyniki wyszukiwania dla: badania eksperymentalne

 • Badania eksperymentalne mikroturbozespołów

  Publikacja

  - 2016

  W pracy zaprezentowano rezultaty badań eksperymentalnych mikroturbozespołów parowych pracujących w zmiennych warunkach ruchu. Opisywane testy dotyczyły właściwości kompletnego urządzenia jakim jest mikroturbozespół, a nie wyłącznie jego podzespołów: mikroturbiny lub generatora elektrycznego. Badania przeprowadzono na pięciu różnych mikroturbozespołach różniących się typem generatora elektrycznego oraz typem konstrukcyjnym turbiny....

 • Badania eksperymentalne słupów CFST

  Publikacja

  W pracy przedstawiono badania eksperymentalne słupów osiowo ściskanych. Rozważa się efektywność poprzecznego sprężenia betonowego rdzenia słupa przez stalową rurę lub uzwojenie dla następujących typów słupów: CFST, uzwojonych i zwykłych żelbetowych. Opisane w referacie parametry badań eksperymentalnych to: stopień zbrojenia, wytrzymałość betonu, sposób obciążania. Zaprezentowano wyniki dotyczące nośności i zachowania pokrytycznego...

 • Badania eksperymentalne kąta zwilżania nanocieczy

  Publikacja

  - 2013

  Przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju i koncentracji nanocząsetek Al2O3, TiO2, Cu oraz rodzaju podłoża na wartość kąta zwilżania nanocieczy woda-Al2O3, woda-TiO2 oraz woda-Cu na podłożu stalowym, aluminiowym i szklanym. Badano nanociecze o trzech koncentracjach masowych nanocząstek: 0,01%, 0,1% oraz 1%. Jako ciecz bazową zastosowano wodę destylowaną.

 • Dynamiczne badania eksperymentalne elementów infrastruktury energetycznej

  Publikacja

  Sprawność elementów sieci energetycznej po wstrząsach sejsmicznych jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie dotkniętym trzęsieniem ziemi. Brak elektryczności poważnie utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej, potęguje chaos, wzmaga panikę. W przeszłości wielokrotnie obserwowano uszkodzenia elementów infrastruktury energetycznej na skutek wstrząsów sejsmicznych. Dla przykładu, po trzęsieniu ziemi Northridge (17.01.1994)...

 • Badania eksperymentalne obiegu z pompowaniem kapilarnym

  Wyniki badań eksperymentalnych obiegu z pompowaniem kapilarnym