Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczenstwo skladowisk - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczenstwo skladowisk

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (88)

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczenstwo skladowisk

 • Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

  Potencjał Badawczy

  Wprowadzenie Obecna Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego powstała w 2007 roku w wyniku połączenia trzech katedr w ramach reorganizacji Wydziału i wpisuje się w ponad siedemdziesięcioletnią historię i tradycje Politechniki Gdańskiej. Takie połączenie specjalności naukowych w ramach Katedry oraz nadmorskie położenie Uczelni stanowią o podejmowanej tematyce badawczej: badania teoretyczne i doświadczalne oraz analizynumeryczne...

 • Katedra Inżynierii Sanitarnej

  Potencjał Badawczy

  Oferta badawcza Badań wód powierzchniowych, wraz z analizą dopływówze zlewni Modelowania matematycznego i symulacji procesówoczyszczania ścieków Oczyszczalni hydrofitowych Oczyszczania ścieków i odcieków ze składowisk odpadów Odwadniania osadów ściekowych Optymalizacji energetycznej procesów oczyszczania ścieków Uzdatniania i oczyszczania wód/ścieków Wdrażania nowych technologii m.in. do odzysku wody,substancji biogennych Zanieczyszczenia...

 • Katedra Technologii Wody i Ścieków

  Potencjał Badawczy

  Opis Katedra Technologii Wody i Ścieków została utworzona w 1983 r., ale korzeniami sięga do roku 1951, w którym na Wydziale Budownictwa Wodnego PG powstało Laboratorium Badań Wody i Ścieków. Aktywność naukowo-badawcza pracowników Katedry koncentruje się wokół zagadnień dotyczących inżynierii środowiska, w szczególności oczyszczania wód i ścieków oraz gospodarki osadowej. Prowadzone badania poświęcone są ocenie i ograniczeniu zagrożeń...

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (18)

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczenstwo skladowisk

 • Ośrodek Doświadczalny

  Oferta Biznesowa

  Realizacje zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

  Oferta Biznesowa

  Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakość energii, efektywność energetyczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

 • Piotr Grudowski

  Oferta Biznesowa

  Pomiary długości i kąta, pomiary wielkości elektrycznych Testowanie elementów mechatronicznych

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (1238)

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczenstwo skladowisk