Wyniki wyszukiwania dla: biomonitoring - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: biomonitoring

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (3)

Wyniki wyszukiwania dla: biomonitoring

 • Zespół Katedry Chemii Analitycznej

  Potencjał Badawczy

 • Zespół Katedry Inżynierii Sanitarnej

  Potencjał Badawczy

  Oferta badawcza Badań wód powierzchniowych, wraz z analizą dopływówze zlewni Modelowania matematycznego i symulacji procesówoczyszczania ścieków Oczyszczalni hydrofitowych Oczyszczania ścieków i odcieków ze składowisk odpadów Odwadniania osadów ściekowych Optymalizacji energetycznej procesów oczyszczania ścieków Uzdatniania i oczyszczania wód/ścieków Wdrażania nowych technologii m.in. do odzysku wody,substancji biogennych Zanieczyszczenia...

 • Zespół Katedry Technologii Leków i Biochemii

  Potencjał Badawczy

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (57)

Wyniki wyszukiwania dla: biomonitoring