Wyniki wyszukiwania dla: dynamika konstrukcji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: dynamika konstrukcji

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (31)

Wyniki wyszukiwania dla: dynamika konstrukcji

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (3)

Wyniki wyszukiwania dla: dynamika konstrukcji

 • Laboratorium Wysokich Napięć

  Oferta Biznesowa

  Badania układów probierczych i pomiarowych stosowanych w technice wysokiego napięcia

 • GUT Tribology

  Oferta Biznesowa

  * badania tarcia i zużycia materiałów tribologicznych * badania eksperymentalne układów łożyskowych (tocznych i ślizgowych) smarowanych olejem, wodą, zanieczyszczonymi smarami lub smarami smarowanymi * teoretyczne badania wykorzystania modeli zweryfikowanych eksperymentalnie (w tym MES, CFD i FSI) * eksperymentalne badania wytrzymałości zmęczeniowej (łożyska ślizgowe cienkowarstwowe) * projektowanie nowych i modernizacja istniejących...

 • Laboratorium Badawcze 2-3

  Oferta Biznesowa

  Obliczenia komputerowe wymagające dużych mocy obliczeniowych z wykorzystaniem oprogramowania typu: Matlab, Tomlab, Gams, Apros.

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (83)

Wyniki wyszukiwania dla: dynamika konstrukcji

 • Zespół Katedry Mechaniki Budowli

  Zespoły Badawcze

  Aktualnie działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się, na następujących zagadnieniach: modelowanie konstrukcji, identyfikacja modeli, mechanika konstrukcji cienkościennych, konstrukcje kompozytowe, nieliniowa statyka i dynamika, teoria niezawodności, problemy zniszczenia, optymalizacja konstrukcji, analiza wrażliwości, identyfikacja uszkodzeń konstrukcji, analiza wpływu drgań na budowlę, czy biomechanika.

 • Jan Kozicki dr hab. inż. arch.

  W roku 2002 po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera w zakresie konstrukcji budowlanych podjął pracę na WILiŚ PG. W 2004 roku uzyskał dyplom magistra architekta na Wydziale Architektury za projekt stacji badawczej na Marsie. Doktorat obronił w 2007 roku w zakresie modelowania numerycznego. W 2013 roku uzyskał licencjat z zakresu fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Gdańskim. W 2014 roku obronił habilitację w dziedzinie nauk technicznych...

 • Magdalena Rucka dr hab. inż.

 • Krzysztof Żółtowski dr hab. inż.

 • Wpływ sposobu odwzorowania pojazdu szynowego na odpowiedź dynamiczną przęsła mostowego

  W pracy przedstawiono rezultaty analiz numerycznych oraz badań eksploatacyjnych dwóch przęseł mostowych wymuszonych ruchomym pojazdem szynowym. Pojazd odwzorowano za pomocą czterech modeli uproszczonych: strumienia sił skupionych, strumienia mas skupionych oraz strumieni oscylatorów jedno- i dwumasowych. Analizy numeryczne wykonano przy wykorzystaniu MES. Potrzebne parametry dynamiczne wyznaczono na podstawie wyników identyfikacji...

  Pełny tekst w portalu