Wyniki wyszukiwania dla: e-learning - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: e-learning

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (44)

Wyniki wyszukiwania dla: e-learning

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (7)

Wyniki wyszukiwania dla: e-learning

 • Laboratorium Innowacyjnych Zastosowań Informatyki

  Oferta Biznesowa

  Badania nad użytecznością i jakością oprogramowania w różnych zastosowaniach, w szczególności rozpoznawanie emocji użytkowników komputerów oraz badanie użyteczności oprogramowania i doświadczenia użytkownika aplikacji.

 • Laboratorium Fizyki i Elektrodynamiki

  Oferta Biznesowa

  Podstawowe zjawiska fizyczne i informatyczne systemy rozproszone

 • Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

  Oferta Biznesowa

  1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R...

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (610)

Wyniki wyszukiwania dla: e-learning

 • Internet photogrammetry as a tool for e-learning

  Publikacja

  - 2015

  Along with Internet development, there were interactive applications which allow for remote sensing and photogrammetric analysis. An example of an application that can provide Earth images and make it possible to measure distances in these images is Google Earth. The authors, who have experience from 2001-2015 argue that it is possible and it is important to create more advanced photogrammetric network applications. In this there...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • MANAGING LEARNING PROCESS WITH E-LEARNING TOOL

  This article presents one possibility to employ Moodle, the free e-Leaning platform, to organize learning understood as a process. Behavioral approach and application to massive courses are assumed. A case study is presented, where the introduction of Moodle resulted in better student performance in homework

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • E-learning versus traditional learning - Polish case

  Publikacja

  - 2005

  E-learning jest współczesnym fenomenem, który pozwala na dostęp do kształcenia i treści edukacyjnych, niezależnie od czasu i miejsca, dla każdego użytkownika. E-learnig tworzy ogromne możliwości dla uczelni akademickich, organizacji, instytucji komercyjnych i szkoleniowych, dostarczając na żądanie kształcenia i szkoleń w wirtualnym środowisku. Student może stworzyć własny plan kształcenia, dostosowując go do swojej pracy i sytuacji...

 • Quality negotiation mechanism for e-learning platforms

  Publikacja

  - 2007

  Zarządzanie jakością w aplikacjach działających w środowiskach sieci WEB opiera się na zadaniach związanych z wykrywaniem jakości połączenia klient - serwer oraz na optymalnym przydziale zasobów wedle jakości takowego połączenia. Optymalne zarządzanie jakością zależy od wypracowanego kompromisu pomiędzy jakością łącza a jakości transportowanego łączem zasobu. Artykuł opisuje możliwy do implementacji mechanizm odpowiedzialny za...

 • The use and development of e-learning systems in educational projects

  Publikacja

  - 2014

  The article introduces the problem of usage and development of e-learning systems among Polish universities. Easily accessible internet and IT development led to changes in education. Through the use of IT tools, e-learning has become an increasingly popular form of education. Presently, majority of Polish universities use an e-learning system of their own choosing designed to support the didactic processes. The goal of the article...