Wyniki wyszukiwania dla: hydraulika - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: hydraulika

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (3)

Wyniki wyszukiwania dla: hydraulika

 • Zespół Katedry Inżynierii Sanitarnej

  Potencjał Badawczy

  Oferta badawcza Badań wód powierzchniowych, wraz z analizą dopływówze zlewni Modelowania matematycznego i symulacji procesówoczyszczania ścieków Oczyszczalni hydrofitowych Oczyszczania ścieków i odcieków ze składowisk odpadów Odwadniania osadów ściekowych Optymalizacji energetycznej procesów oczyszczania ścieków Uzdatniania i oczyszczania wód/ścieków Wdrażania nowych technologii m.in. do odzysku wody,substancji biogennych Zanieczyszczenia...

 • Zespół Katedry Hydrotechniki

  Potencjał Badawczy

  Wprowadzenie Chociaż Katedra Hydrotechniki pojawiła się w strukturze Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska niedawno, bo w roku 2007, to reprezentuje ona stale obecne i rozwijane w Politechnice Gdańskiej, podstawowe dla inżynierii wodnej specjalności naukowo-dydaktyczne. Są nimi hydromechanika z hydrauliką, hydrologia oraz hydrotechnika. W zasadzie aktualnie struktura Katedry odpowiada strukturze podobnej katedry istniejącej...

 • Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (1)

Wyniki wyszukiwania dla: hydraulika

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (114)

Wyniki wyszukiwania dla: hydraulika

 • Hydraulika reaktorów recyrkulacyjnych.

  Publikacja

  - 2008

  Książka jest monograficznym opracowaniem, poświęconym określaniu hydraulicznej charakterystyki reaktorów przepływowych, w szczególności - pracujacych z recyrkulacją. Przedstawiono podstawy teorii opisu pracy układu metodą analizy procesu transformacji impulsu znacznika, wprowadzonego do strumienia, w dwóch ujęciach - analitycznym i empirycznym. W dalszych częściach opisano spoósb postepowania dla reaktorów rozdzielajacych oraz...

 • Hydraulika sieci kanalizacyjnej przy małych napełnieniach

  Przepływ grawitacyjny. Minimalne napełnienia, naprężenia styczne. Unoszenie zawiesin - minimalny spadek dla samooczyszczania. Rewizja tradycyjnych warunków.

 • Hydraulika oczyszczalni hydrofitowych z przepływem poziomym

  Publikacja

  - 2008

  Omawia sie koncepcję oczyszczalni hydrofitowych z przepływem poziomym. Omawia się równania matematyczne przepływu tłokowego ścieków oraz przepływu impulsowego. Wskazuje się na problem przepływu substancji znacznikowych w oczyszczalni hudrofitowej.

 • Hydraulika do poćwiczenia. Przepływy w przewodach ciśnieniowych

  Publikacja

  Książka dedykowana jest Studentkom i Studentom Inżynierii Środowiska, którzy realizując kurs Hydrauliki przygotowują się do praktycznego stosowania praw rządzących mechaniką ciśnieniowych przepływów cieczy do rozwiązywania problemów szeroko pojętej inżynierii sanitarnej, omawianych w późniejszym toku studiów w ramach przedmiotów specjalistycznych. W opracowaniu zaprezentowano szereg przykładów zadań obliczeniowych dla poszczególnych...

 • NEW CONCEPT OF HYBRID PROPULSION WITH HYDROSTATIC GEAR FOR INLAND WATER TRANSPORT

  Publikacja

  The article presents the development of author’s concept of a diesel/hydraulic propulsion system for inland watercraft. Due to specific nature of vessel navigation on rivers, classical propulsion systems with shaft lines can be effectively replaced by systems with hydraulic power transmission. A solution is also presented of a hybrid design with extra electric port having the form of a pumping system driven from a battery of accumulators....

  Pełny tekst w portalu