Wyniki wyszukiwania dla: inland waterways - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: inland waterways

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (9)

Wyniki wyszukiwania dla: inland waterways

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (3)

Wyniki wyszukiwania dla: inland waterways

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (39)

Wyniki wyszukiwania dla: inland waterways

 • Lithuania inland waterways links to Western Europe inland waterways network

  Publikacja
  • V. Paulauskas
  • B. Plačiene
  • R. Barzdžiukas
  • A. Maniachin
  • V. Lukauskas
  • D. Paulauskas
  • M. Wójcik

  - 2008

  Lithuania Inland waterways now mainly are used for transportation and tourism within Lithuania tertitory. In the same time difficulties crossing Kaliningrad region and direct Lithuania inland Waterways Buks with Western Europe inland waterway system nowadays are impossible, depending on Russia inland Waterways regulation. New ideas and possibilities of linking Lithuania inland Waterways witki Western Europe inland waterways system...

 • Lithuania inland waterways and its prospects

  Publikacja
  • V. Paulauskas
  • P. Plačiene
  • R. Barzdžiukas
  • A. Maniachin
  • D. Paulauskas
  • M. Wójcik

  - 2007

  Inland waterways have some traditions in Lithuania and in neighbor Countries, but during last 50 years other modes of transport move out inland waterway transport from real economical activity. In the same time inland waterways is the main green and sustainable transport system. In this article are presented analysis situation, methodology for the ships optimal using in inland waterways, forecasting of the possible cargo and passenger...

 • Shipping Safety Management on Polish Inland Waterways

  Publikacja

  Over the past years, the role of inland waterway transport has increased compared to other modes of transport. The increasing intensity of the inland vessel traffic significantly affects the safety of navigation. The article analyses the main causes of accidents and incidents that occurred on the Odra Waterway and Lower Vistula. The authors have classified those accidents and suggested possible directions for the development of...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Waterjet propulsion of small-draught inland waterways ships

  Przedstawiono aspekty napędu strugowodnego z punktu widzenia jego zastosowania na statkach żeglugi śródlądowej, zarówno zalety jak i wady (ograniczenia). Oceniono możliwości takiego zastosowania napędu strugowodnego.

 • Anchoring and mooring equipment for a two-segment inland waterways ship

  W artykule dokonano przeglądu i analizy wyposażenia kotwiczno-cumowniczego współczesnych statków śródlądowych. Przedstawiono także propozycję takiego wyposażenia dla segmentowego statku pasażerskiego wraz z doborem i rozmieszczeniem na pokładzie poszczególnych urządzeń.