Wyniki wyszukiwania dla: knowledge management - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: knowledge management

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (71)

Wyniki wyszukiwania dla: knowledge management

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (13)

Wyniki wyszukiwania dla: knowledge management

 • Piotr Grudowski

  Oferta Biznesowa

  Pomiary długości i kąta, pomiary wielkości elektrycznych Testowanie elementów mechatronicznych

 • Laboratorium Badawcze 2-3

  Oferta Biznesowa

  Obliczenia komputerowe wymagające dużych mocy obliczeniowych z wykorzystaniem oprogramowania typu: Matlab, Tomlab, Gams, Apros.

 • Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

  Oferta Biznesowa

  1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R...

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (336)

Wyniki wyszukiwania dla: knowledge management