Wyniki wyszukiwania dla: komercjalizacja wiedzy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: komercjalizacja wiedzy

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (7)

Wyniki wyszukiwania dla: komercjalizacja wiedzy

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (1)

Wyniki wyszukiwania dla: komercjalizacja wiedzy

 • Centrum Civitroniki – Centrum Zaawansowanych Technologii

  Oferta Biznesowa

  Centrum Civitroniki działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W skład Centrum Cicitroniki wchodzą następujące pracownie:Pracownia DIM-Tefal, Pracownia defektorskopii, badań materiału i konstrukcji metalowych, Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich, Pracownia badań drogowych, Pracownia fizyki budowli oraz Nazwa Civitronika jest wynikiem połączenia wyrażeń: „civil engineering”...

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (6)

Wyniki wyszukiwania dla: komercjalizacja wiedzy

 • Wartość wiedzy dla współpracy nauki i biznesu

  Publikacja

  - 2011

  Budowanie przewagi konkurencyjnej na podstawie kapitału ludzkiego stanowi istotę gospodarki opartej na wiedzy. Krytyczną wartością współczesnego przedsiębiorstwa jest zatem wiedza i kapitał intelektualny. Efektywny sposób zarządzania nimi wpływa bezpośrednio na poziom kreatywności i innowacyjności. W konsekwencji stanowi główny trzon w procesie budowania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu....

 • SPÓŁKI SPIN-OFF INNOWACYJNĄ FORMĄ KSZTAŁTOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  W artykule przedstawiono istotę funkcjonowania spółek spin-off jako przedsiębiorstwa będącego na pograniczu nauki i biznesu oraz przybliżono proces ich zakładania. Zaprezentowano ośrodki wsparcia i pozyskiwania kapitału w Polsce w 2014 roku jako źródło finansowania powstających spin-off. Opisano specyfikę działalności jednej ze spółek spin-off, która została założona przy Politechnice Gdańskiej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Spin-off jako interface między sektorem publicznych organizacji naukowo-badawczych a przemysłem - doświadczenia projektowe

  Publikacja

  - Logistyka - 2015

  Rosnący udział sektora usług w gospodarce, tempo postępu technologicznego, rosnący udział wiedzy/informacji w wartości produkcji, jak również skala zmian gospodarczych i społecznych wymuszają inwestowanie w wymianę pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą, konkretnie – między sektorem publicznych organizacji naukowo-badawczych a przemysłem. Z tego względu sfera naukowa odgrywa znaczącą rolę we wzmocnieniu gospodarki opartej na wiedzy,...

 • System transferu i komercjalizacji wiedzy w polsce - siły motoryczne i bariery

  Publikacja

  - 2010

  Określono siły motoryczne i bariery transferu technologii i komercjalizacji wyników badań w Polsce. Wypracowano listę cech odddziaływujących na system transferu technologii, które uporządkowano w cztery grupy, jako strukturalne, systemowe, świadomościowo-kulturowe oraz kompetencyjne. Opracowanie jest punktem wyjścia do rekomendacji zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

 • Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

  Publikacja
  • R. Banisch
  • R. Barski
  • S. Byczko
  • J. Cieślik
  • P. Głodek
  • K. Gulda
  • J. Guliński
  • J. Koszałka
  • E. Książek
  • K. Lityński... i 11 innych

  - 2010

  Określono wyzwania i obszary napięć w polskim systemie transferu i komercjalizacji wiedzy. Zaproponowano zmiany systemowo-strukturalne, regulacyjne, instytucjonalno-organizacyjne, kształtowania świadomości i kultury innowacji oraz doskonalenia kompetencji dla innowacyjnej gospodarki. Sformułowano wizję i kierunki modernizacji systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce.