Wyniki wyszukiwania dla: kompetencje it - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: kompetencje it

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (20)

Wyniki wyszukiwania dla: kompetencje it

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (2)

Wyniki wyszukiwania dla: kompetencje it

 • Piotr Grudowski

  Oferta Biznesowa

  Pomiary długości i kąta, pomiary wielkości elektrycznych Testowanie elementów mechatronicznych

 • Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

  Oferta Biznesowa

  1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R...

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (61)

Wyniki wyszukiwania dla: kompetencje it

 • Kompetencje analityka biznesowego

  Publikacja

  - 2011

  Publikacja zawiera slajdy do prezentacji stanu wiedzy dotyczącej kompetencji analityków biznesowych dla menedżerów oraz analityków z przemysłu. Prezentacja porusza następujące tematy: rodzaje kompetencji analityka i rola kompetencji behawioralnych; przegląd kompetencji analityków według IBM RUP, IIBA BABOK oraz badań ankietowych polskich analityków; wybrane wyniki z zakresu psychologii w inżynierii oprogramowania oraz wynikające...

 • Kompetencje członków zespołu wirtualnego

  Artykuł dotyczy problematyki wirtualnej współpracy, która wymaga od osób tworzących zespół oraz od lidera zespołu szczególnych kompetencji. Skoncentrowano się na wiedzy, cechach i umiejętnościach członków zespołu wirtualnego, które są konieczne, by efektywnie realizowali oni założone cele, kreując jednocześnie relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Artykuł zawiera przegląd literatury dotyczącej kompetencji członków zespołu wirtualnego...

  Pełny tekst w portalu

 • Kompetencje społeczne a skuteczność negocjacji.

  Publikacja

  Praca prezentuje związek kompetencji społecznych, rozumianych jako zdolność radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi, z przebieganiem i skutecznością negocjacji. Wyniki badań oparte o Test Kompetencji Społecznych A. Matczak wskazują zależność efektywności prowadzenia rozmów negocjacyjnych z kompetencjami warunkującymi skuteczność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej (skala ES) oraz asertywności (skala A).

 • Kompetencje i kształtowanie kultury bezpieczeństwa

  Publikacja

  Niniejszy rozdział poświęcono aktualnym problemom zarządzania kompetencjami i kształtowania kultury bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych podwyższonego ryzyka. Przedstawiono również krajowy system certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne jako przykład potwierdzania kompetencji przez niezależny urząd dozoru. Na zakończenie opisano uwarunkowania i zaproponowano kierunki doskonalenia systemowego zarządzania...

 • Kompetencje absolwenta kierunku unikatowego - zarządzanie inżynierskie

  Publikacja

  - 2011

  W artykule przedstawiono założenia kierunku unikatowego zarządzanie inżynerskie oraz kompetencje przypisane poszczególnym przedmiotom programu studiów. W konkuzji podkreślono wyjątkowe znaczenie kompetencji społecznych oraz wskazano na trudność ich oceny.