Wyniki wyszukiwania dla: przygotowanie próbki - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: przygotowanie próbki

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (17)

Wyniki wyszukiwania dla: przygotowanie próbki

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (2)

Wyniki wyszukiwania dla: przygotowanie próbki

  • Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

    Oferta Biznesowa

    1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R...

  • Centrum Civitroniki – Centrum Zaawansowanych Technologii

    Oferta Biznesowa

    Centrum Civitroniki działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W skład Centrum Cicitroniki wchodzą następujące pracownie:Pracownia DIM-Tefal, Pracownia defektorskopii, badań materiału i konstrukcji metalowych, Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich, Pracownia badań drogowych, Pracownia fizyki budowli oraz Nazwa Civitronika jest wynikiem połączenia wyrażeń: „civil engineering”...

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (16)

Wyniki wyszukiwania dla: przygotowanie próbki