Katedra Inżynierii Biomedycznej - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inżynierii Biomedycznej

Filtry

wszystkich: 100

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2011
2007
2006
2005
2004
 • A probe for immittance spectroscopy based on the parallel electrode technique.
  Publikacja

  W pracy zaprezentowano konstrukcję sondy do spektroskopowych pomiarów immitancyjnych. Obliczono jej stałą, którą to wartość zweryfikowano eksperymentalnie. Pokazano przykładowe wyniki pomiarów in vivo.

 • Active dynamic thermography in mammography.
  Publikacja

  W artykule przedstawiono zaproponowany numeryczny model termiczny piersi z nowotworem umiejscowionym na różnych głębokościach. Przedstawione są wyniki symulacji modelu dla różnych warunków zewnętrznego pobudzenia termicznego powierzchni piersi. Pokazano również wyniki przykładowego badania termograficznego piersi z nowotworem.

 • An EIT reconstruction algorithm: comparison of one-step and iterative versions.
  Publikacja

  W pracy przeprowadzono dyskusję problemu rekonstrukcji jednokrokowej i iteracyjnej w tomografii elektroimpedancyjnej. Zbadano zależność błędu rekonstrukcji od parametrów zaburzenia dla wersji jednokrokowej algorytmu i porównano z wynikami rekonstrukcji iteracyjnej. W przeprowadzonych symulacjach wykorzystano algorytm Levenberga-Marquardta.

 • Analysis of non-linear properties of cardiomyocyte cellular membranes.
  Publikacja

  Nieliniowe właściwości błon komórkowych kardiomiocytów są dotychczas słabo poznane. W pracy zamodelowano błonę komórkową przy pomocy modelu Beelera-Reutera w modyfikacji Drouharda-Roberge. Przeprowadzono symulacje z użyciem pobudzenia napięciowego o częstotliwości 1 lub 100 kHz i wartości skutecznej 1 lub 10 mV. Prądy płynące przez błonę rozpatrywano jako odpowiedź. Stwierdzono odpowiedź na częstotliwości podstawowej oraz jej drugiej...

 • Anode supported single chamber solid oxide fuel cell in CH4-Air Mixture.
  Publikacja

  - 2004

  W tej pracy przedstawiono wyniki prac ogniw paliwowych na bazie elektrolitu z tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem o grubości 1-2um wytworzonego na podłożu cermetu z tlenku niklu i tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem. LSCF był wykorzystany jako katoda. Ogniwo paliwowe było testowane w konfiguracji jednokomorowej w mieszaninie powietrza i metanu. Uzyskano napięcie o wartości 0.8V, zaś moc wynosiła 0.12W/cm2. Zbdadano wpływ przepływu...

 • Backprojection algorithm for current mode EIT.
  Publikacja

  W pracy przedstawiono algorytm rekonstrukcyjny dla TEI wykorzystujący informację o rozpływie prądu pomiędzy elektrody pomiarowe zwarte do potencjału wspólnego. Pokazano, że algorytm jest analogiczny do znanego wcześniej algorytmu określanego jako Backprojection. Przedstawiono przykładowe wyniki rekonstrukcji dla obiektu kołowego.

 • Change of myocardial impedance during experimental ischemia.
  Publikacja

  W pracy omówiono możliwość monitorowania procesu niedotlenienia za pomocą pomiarów immitancyjnych. Przedstawiono skonstruowane stanowisko pomiarowe ze szczególnym uwypukleniem właściwości sondy pomiarowej. Przedstawiono wyniki eksperymentalnego niedotlenienia u świń wywołanego zamknięciem LAD.

 • Comparision of the current-mode backprojection and Jacobian-based reconstruction algorithms.
  Publikacja

  W pracy przedstawiono wynik porównania jakości dwóch algorytmów, pierwszego opartego na pomiarze rozpływu prądu pomiędzy elektrody pomiarowe i algorytmu wykorzystującego informację zawartą w Jakobianie. Porównano szybkość i dokładność tych algorytmów. Wskazano na dużą szybkość pierwszego i znacznie lepszą jakość drugiego algorytmu.

 • Comparison of thermal and electrical tomography in medicine.
  Publikacja

  - 2004

  Techniki pomiarowo diagnostyczne - tomografia termiczna i tomografia elektroimpedancyjna - nowe w aplikacjach klinicznych walczą o zdobycie akceptacji w środowisku medycznym i w diagnostyce medycznej wybranych schorzeń. Porównano właściwości termiczne i elektroimpedancyjne tkanek biologicznych. Pokazano znaczenie obu technik w szeregu aplikacjach medycznych. Przedyskutowano zalety i wady obu metod. Wymieniono podstawowe aplikacje...