Wydział Chemiczny - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wydział Chemiczny

Pełnione funkcje

Prodziekan ds. nauki

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Janusz Datta
  Janusz Datta prof. dr hab. inż.
  Prodziekan ds. nauki

  Janusz Datta w roku 1988 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich zakończeniu został zatrudniony na Wydziale Chemicznym w Zakładzie, a potem po reorganizacji, w Katedrze Technologii Polimerów, gdzie przez sześć lat pracował na stanowisku naukowo-technicznym. W tym okresie zdobywał doświadczenie uczestnicząc w licznych wyjazdach do Zakładów Chemicznych „Zachem” Bydgoszcz, gdzie brał udział w pracach...

Prodziekan ds. kształcenia

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska
  Anna Brillowska-Dąbrowska dr hab. inż.
  Prodziekan ds. kształcenia

  Anna Brillowska-Dąbrowska, urodzona w 1971 r. w Gdańsku, ukończyła w 1996 r. studia magisterskie na kierunku Biotechnologia, na Wydziale Chemicznym PG. Stopień doktora uzyskała po ukończeniu Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemicznym PG w 2001 r. W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 2004 r. została zatrudniona na stanowisku naukowiec w Statens Serum Institut w Danii w Jednostce Mikologii i Parazytologii. W...

Prodziekan ds. organizacji studiów

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
  Agnieszka Pladzyk dr hab. inż.
  Prodziekan ds. organizacji studiów

  Agnieszka Pladzyk ur. w Piszu, woj. warmińsko-mazurskie, ukończyła w 1998 r. studia magisterskie na kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Pracę magisterską pt. Produkcja rekombinowanej kalcytoniny ludzkiej w bakteryjnym systemie  i jej oczyszczanie metodą chromatografii metalopowinowactwa przygotowała pod kierunkiem prof. Józefa Kura. Po ukończeniu Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemicznym...

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
  Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.
  Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
  Agata Kot-Wasik prof. dr hab. inż.
  Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Dziekan

  Agata Kot-Wasik, urodzona w 1964 r. w Siedlcach (woj. mazowieckie), ukończyła studia magisterskie w 1988 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, w specjalności Analityka Techniczna i Przemysłowa. W latach 1988–1992 była zatrudniona w Katedrze Chemii Organicznej na macierzystym wydziale na stanowisku naukowo-technicznym. W 1990 r. ukończyła na PG studia podyplomowe „Techniki Instrumentalne w Analizie Śladów i Ochronie...

Kierownik Studiów Doktoranckich