Zdzisław Kowalczuk - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu kieruje Katedrą Systemów Decyzyjnych i Robotyki PG. W latach 2005-2008 był prodziekanem Wydziału ETI PG ds. współpracy i rozwoju.

W swojej pracy naukowej zajmuje się projektowaniem komputerowych systemów sterowania, automatyki i robotyki, diagnostyki i podejmowania decyzji, obejmującym: inteligentne i zaawansowane obliczenia w diagnostyce i sterowaniu, modelowanie i identyfikację układów dynamicznych; projektowanie systemów pomiarowych, identyfikacji i sterowania; systemy adaptacyjne (w zakresie identyfikacji, estymacji, sterowania, podejmowania decyzji); diagnostykę obiektów i układów sterowania; optymalizację matematyczną i numeryczną, sztuczną inteligencję, oraz roboty i manipulatory humanoidalne.

Opracowane metodologie znalazły rozwinięcie w postaci algorytmów identyfikacji parametrycznej obiektów ciągłych, sterowania predykcyjnego, radarowego śledzenia obiektów manewrujących, sterowania systemami nieliniowymi, identyfikacji trajektorii obiektów dynamicznych, optymalizacji wielokryterialnej, systemów robotyki mobilnej, stereowizyjnych systemów mapowania, inteligentnych systemów zarządzania obiektami oraz podejmowania decyzji, wykrywania przecieków w rurociągach przepływowych, z cybernetycznym modelowaniem rozumu człowieka (i zastosowaniem w budowie automatycznego kierowcy pojazdu na autostradzie).

Członek licznych komitetów programowych konferencji międzynarodowych, państwowej komisji akredytacyjnej kierunku automatyka i robotyka, stowarzyszeń krajowych, obejmujących: Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Konsultantów Polskich (prezes), Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR (prezes), Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Elektrotechniki i Elektroniki IEEE (Senior Member), Komitetów Technicznych IFAC (International Federation of Automatic Control) i przewodniczący Polskiego Oddziału (Polish NMO of IFAC). Jest również założycielem i redaktorem naczelnym Pomorskiego Wydawnictwa Naukowo-Technicznego.

W 1999 otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za badania w zakresie automatyki, dotyczące projektowania adaptacyjnych układów sterowania procesami czasu ciągłego. Był odznaczony nagrodami Ministra Edukacji Narodowej (1990, 2003) oraz Srebrnym (1999) i Złotym (2002) Krzyżem Zasługi.

Wśród opracowań naukowych wyróżnić można ponad 100 artykułów w czasopismach głównie zagranicznych (ponad 40/JCR), ponad 200 wystąpień na konferencjach, oraz ponad 60 rozdziałów w książkach międzynarodowych i 20 monografii i książek (Springer, WNT, PWNT).

wyświetlono 1505 razy