Czesław Kazimierz Szymczak - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • European Society of Biomechanics

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2013-12-05 na stanowisku: członek

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Gdańsku

  Pełnione 1996-01-23 - 2003-01-20 na stanowisku: Przewodniczący

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Zarząd Główny

  Pełnione 2002-03-20 - 2009-03-25 na stanowisku: Z-ca skarbnika

 • Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,

  Pełnione 1992-10-01 na stanowisku: członek

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Konsorcjum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej,

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, grant no. UDA-POIG.01.03.01-22-086/08-00

  Badania teoretyczne i doświadczalne w ramach projektu HAL2010, "Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych metodą laparoskopową". Zbudowano model matematyczny implantu wszczepianego do powięzi w czasie operacji laparoskopowej przepukliny, przeprowadzono symulacje komputerowe jego zachowania wpodczas czynności życiowych pacjenta. Wyniki potwierdzono na modelach fizycznych implantu półączonego z powięzią.

wyświetlono 3509 razy