Damian Gierczak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

  • REALIZACJA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH ŁĄCZA RADIOWEGO Z UŻYCIEM URZĄDZEŃ RADIA PROGRAMOWALNEGO TYPU USRP

    Przez ostatnią dekadę projektowanie systemów radiowych zaczęło w coraz większym stopniu polegać na cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Możliwość i moc obliczeniowa procesorów ogólnego przeznaczenia GPP (General Purpose Processor), procesorów sygnałowych DSP (Digital Signal Processor) oraz układów programowalnych FPGA (Field Programmable Gate Array) znacząco wzrosła zgodnie z prawem Moor’a. Naturalnym następstwem tego trendu było większe...

  • STANOWISKO POMIAROWE DO BADAŃ TŁUMIENIA PROPAGACYJNEGO

    - Rok 2017

    Badania propagacyjne odgrywają znaczącą rolę we współczesnej telekomunikacji, gdzie coraz częściej korzysta się z łączy bezprzewodowych. Tłumienie propagacyjne jest kluczowym parametrem przy projektowaniu systemów radiokomunikacyjnych i dlatego tak ważne jest jego dokładne wyznaczenie. W tym celu należy projektować stanowiska pomiarowe zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez ITU-R w swoich rekomendacjach.

wyświetlono 63 razy