Daria Majchrowicz - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Daria Majchrowicz ukończyła studia I i II stopnia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Od 2014 roku kontynuuje studia jako doktorantka na kierunku Elektronika, a od 2017 zajmuje stanowisko asystenta. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na niskokoherencyjnych czujnikach światłowodowych wykorzystujących cienkowarstwowe struktury nanodiamentowe. Pracowała w projektach badawczych finansowanych przez FNP oraz NCN prowadzonych w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki Politechniki Gdańskiej.  W 2018 została kierownikiem programu Preludium NCN. Jest współautorką wielu publikacji w uznanych czasopismach naukowych, krajowych zgłoszeń patentowych oraz rozwiązań innowacyjnych. Wyniki swojej pracy naukowej prezentowała na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych m. in. w Belgii, w Finlandii, w Wielkiej Brytanii. 

wyświetlono 202 razy