Daria Majchrowicz - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Daria Majchrowicz w 2015 roku z wyróżnieniem uzyskała stopień magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.  Tytuł doktora nauk technicznych otrzymała z wyróżnieniem na Politechnice Gdańskiej w 2019 roku. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na niskokoherencyjnych czujnikach światłowodowych wykorzystujących cienkowarstwowe struktury nanodiamentowe. Pracowała w projektach badawczych finansowanych przez FNP oraz NCN prowadzonych w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki Politechniki Gdańskiej.  W 2018 została kierownikiem programu Preludium NCN. Jest współautorką wielu publikacji w uznanych czasopismach naukowych, krajowych zgłoszeń patentowych oraz rozwiązań innowacyjnych. Wyniki swojej pracy naukowej prezentowała na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych m. in. w Belgii, w Finlandii, w Wielkiej Brytanii. W 2019 roku otrzymała stypendium im Iwanowskwiej (NAWA), które odbywa w St Andrews University w grupie prof. Kishana Dholakia (Optical Manipulation Group). 

wyświetlono 294 razy