Dariusz Dąbrowski - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski

dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski

Filtry

wszystkich: 68

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2021
 • New Product Creativity Dimensions and Performance
  Publikacja

  - Rok 2021

  A new product’s meaningfulness and novelty are recognized as two distinct and important dimensions. Thus, researchers started to investigate their impact on new product performance. However, researchers’ reports on the impact of novelty on performance are still mixed, and several issues need to be solved. One of these problems is comparing how strongly each of these dimensions affects the new product performance. The other is to...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2019
Rok 2018
 • Different sources of market information and product innovativeness

  The purpose of this study is to identify whether the gathering of market information from different sources – i.e. from customers, competitors and other entities – is related to product innovativeness. The relationships proposed so far have not been empirically investigated but they can have important theoretical and practical implications for product innovation. To achieve the purpose of the paper data concerning 287 new products...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sources of Market Information, Its Quality and New Product Financial Performance

  While we observe a growing interest in the role of market information in new product development (NPD), existing research has still largely ignored the quality of market information that is a crucial issue in the era of the information society. What does affect the quality of market information in new product development projects, and how does this quality influence the financial performance of new products? In this paper, we address...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2017
 • Postrzegana użyteczność serwisu www, zaufanie i satysfakcja użytkowników a ich lojalność – model teoretyczny i wyniki badania
  Publikacja

  W pracy zaprezentowano wyniki badania, w którym weryfikowano oddziaływanie postrzeganej użyteczności serwisu www na lojalność użytkowników przez dwie zmienne pełniące funkcję mediatorów, to znaczy zaufanie i satysfakcję użytkowników. Badanie przeprowadzono wśród 136 studentów w odniesieniu do serwisu www określonego wydziału jednej z krajowych uczelni za pomocą ankiety internetowej. Wyniki badania wskazują, że postrzegana użyteczność...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pozyskiwanie informacji rynkowych, przewidywalność rynku a wyniki nowych produktów
  Publikacja

  Celem pracy jest empiryczna weryfikacja trzech efektów mediacyjnych pomiędzy, z jednej strony, gromadzeniem informacji rynkowych od nabywców, konkurentów i innych podmiotów rynkowych, a z drugiej strony, wynikami uzyskiwanymi w zakresie nowych produktów. Jako zmienną pośredniczącą każdej z tych relacji przyjęto przewidywalność rynku. Podstawę empiryczną stanowiły dane zebrane wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej i średnio-wysokiej techniki....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Źródła informacji rynkowych a cechy jakościowe informacji
  Publikacja

  Celem pracy jest określenie, w jaki sposób rodzaj źródła informacji rynkowych oddziałuje na cechy jakościowe tych informacji. Wzięto pod uwagę trzy rodzaje źródeł informacji rynkowych – nabywców, konkurentów oraz, jako odrębną grupę, inne podmioty rynkowe (np. pośredników, dostawców), a także cztery istotne cechy jakościowe informacji − rzetelność, kompletność, przydatność i aktualność. Za pomocą modeli równań strukturalnych weryfikowano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
 • Badania marketingowe stosowane we wstępnym rozpoznaniu koncepcji nowych produktów
  Publikacja

  - Rok 2008

  Określono podstawowe rodzaje informacji rynkowych niezbędnych na etapie wstępnego rozpoznania koncepcji nowego produktu. Są nimi: wielość rynku i jego dynamika, faza rozwojowa rynku, forma rynku i intensywność konkurencji, wstępna reakcja nabywców na koncepcję nowego produktu oraz dane historyczne dotyczące produktów podobnych. Następnie wskazano metody badawcze służące pozyskiwaniu tych informacji.

 • Informacje uzyskiwane z testowania koncepcji nowych produktów
  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem pracy jest określenie i przegląd rodzajów informacji uzyskiwanych w typowych testach koncepcji nowych produktów oraz przedstawienie zastosowania tych informacji w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw.

 • New product practices and performance of German appliances companies
  Publikacja

  Artykuł prezentuje wyniki badań odnośnie stosowanych praktyk i wyników uzyskiwanych w rozwoju nowych produktów. Badania dotyczyły niemieckich producentów sprzętu gospodarstwa domowego, zaś podstawową metodą gromadzenie danych była ankieta pocztowa. Rezultaty badań wskazują, że wysokie wyniki rozwoju nowych produktów uzyskują producenci, którzy stosują: strategię pioniera, badania koncepcji, przegląd koncepcji, plan marketingowy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2007
Rok 2006

wyświetlono 1118 razy