Dariusz Kowalski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Katedra Konstrukcji Metalowych

  Kierunki badań w Zespole Konstrukcji Metalowych są ściśle powiązane z następująca tematyką: liniowe i nieliniowe analizy numeryczne oraz badania konstrukcji prętowych i powłokowych, zagadnienia dynamiki konstrukcji metalowych, imperfekcje w konstrukcjach metalowych, identyfikacja naprężeń wewnętrznych w stali, inżynieria sejsmiczna, nośność połączeń na śruby oraz rehabilitacja zabytkowych konstrukcji stalowych.

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • I Konferencja Studentów i Doktorantów BalCon 2017 24-27 marca 2017

  na stanowisku: członek Komitetu Naukowego konferencji

 • Koło Naukowe Konstrukcji Stalowych przy KKMiZwB na WILiŚ PG - KN KoKS

  Pełnione 2016-03-01 na stanowisku: Opiekun naukowy

 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa

  Pełnione 2001-02-01 na stanowisku: członek

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Pełnione 2012-06-01 na stanowisku: członek Komitetu Nauki PZiTB

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Pełnione 2013-12-05 - 2016-02-17 na stanowisku: sekretarz Komisji Rewizyjnej Gdańskiego Oddziału PZITB

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Pełnione 2016-02-17 na stanowisku: członek zarządu Gdańskiego Oddziału PZITB

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Pełnione 2000-11-01 na stanowisku: członek związku

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Pełnione 2012-11-15 - 2016-11-30 na stanowisku: członek Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZiTB przy Zarządzie Głównym PZITB W-wa

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Pełnione 2016-12-12 na stanowisku: członek Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZiTB przy Zarządzie Głównym PZITB W-wa,

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Pełnione 2020-02-19 na stanowisku: Przewodniczący: Koło PZITB przy Politechnice Gdańskiej WILiŚ

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Pełnione 2016-12-12 na stanowisku: Wiceprzewodniczący Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZiTB przy Zarządzie Głównym PZITB W-wa,

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

  Pełnione 2013-11-05 na stanowisku: członek

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Biegły sądowy w zakresie metalowych konstrukcji budowlanych i inżynierskich

  Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Polska ul. Nowe Ogrody 30/34, Gdańsk

  Ocena konstrukcji metalowych w przypadku spraw sądowych w zakresie projektowania, wykonania, eksploatacji itp.

Członkostwo w konsorcjach naukowych

 • Centrum Zaawansowanych Technologii "Pomorze" CZT "POMORZE"

  Centrum Civitroniki - Pracowania Diagnostyki i Badania Konstrukcji

  Skład: Politechnika Gdańska Uniwersytet Gdański

wyświetlono 2328 razy